Konference HPLC 2017 Praha

45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques

 

45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques

Mezinárodní konference 45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques
(HPLC 2017 Prague), která je nejvýznamnější konferencí v oblasti separačních věd, bude v roce 2017 pořádána v České republice, v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. Konference se bude konat ve dnech 18. – 22. června 2017 a svoji účast již přislíbili mnozí zvaní přednášející z řad významných světových odborníků. Velký důraz bude kladen na podporu účasti mladých vědců, kterým bude věnována speciální sekce, přednáškové tutoriály a jejich účast bude podpořena různými granty či vědeckými institucemi.

Klíčové termíny:

October 31, 2016

Online registration open

January 23, 2017

Abstract deadline for oral presentations

March 6, 2017

Abstract deadline for Best Poster Award and for inclusion in preliminary program

March 13, 2017

Preliminary program

March 20, 2017

Deadline for early registration payment

April 17, 2017

Abstract deadline for poster presentations

May 1, 2017

Deadline for regular registration payment

May 1, 2017

Final program

June 1, 2017

Abstract deadline for late-breaking posters

June 18-22, 2017

HPLC 2017 Prague symposium

Další informace

Další informace lze nalézt v konferenčním Newsletteru č. 3 nebo na webových stránkách konference.

Autor: doc. PharmDr. Lucie Nováková, PhD.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS