Den Zentivy 2019

Den Zentivy 2019

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a společnost Zentiva si vás dovolují pozvat na odbornou přednášku:

Československé legie na frontách 1. světové války

V loňském roce jsme oslavili 100. výročí Československé republiky. Státu, o jehož vznik se zásadním způsobem zasloužily desetitisíce mužů, kteří bojovali na frontách v Rusku, Francii a Itálii v řadách čs. legií. Právě jejich úspěchy představovaly pro T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M. R. Štefánika ty nejpádnější argumenty při vyjednávání s dohodovými státníky o právu Čechů a Slováků na samostatný stát. Tomu jak legie za 1. světové války vznikaly, kdo byli jejich příslušníci a kde všude bojovaly, bude věnována letošní přednáška na Dni Zentivy.

plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBAPřednáší plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Středa 27. 3. 2019 od 14:00 hodin
Posluchárna C Farmaceutické fakulty UK

v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203

Program

  • PharmDr. Miroslav Janoušek – Co je nového v Zentivě
  • plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA - Československé legie na frontách 1. světové války
  • Diskuse

 

plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Eduard Stehlík je český historik a spisovatel. Zaměřuje se na novodobé československé vojenské dějiny, zejména období 1914–1956. Je ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Dříve působil jako historik Vojenského historického ústavu v Praze a později jako předseda vědecké rady a 1.  náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS