Den Zentivy 2015: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě

Den Zentivy 2015: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě
 

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Zentiva představuje významné osobnosti české vědy

Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě – harmonie sacerdotia a impéria aneb … jaké historické, umělecké a společenské souvislosti lze vyčíst z jediného obrazu

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Úterý 17. 3. 2015 od 13:30 hod
Nová posluchárna Farmaceutické fakulty UK

v Hradci Králové, Heyrovského 203, Hradec Králové

 

 

V přednášce s názvem „Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě – harmonie sacerdotia a impéria aneb … jaké historické, umělecké a společenské souvislosti lze vyčíst z jediného obrazu“ se bude prof. Royt zabývat historií a rozborem jediného obrazu. Budeme moci sledovat práci historika, který dokáže i z detailů, které jsou neodborníkům utajeny, vyčíst překvapivé souvislosti o době, ve které obraz vznikal, o autorovi a především o zobrazených reáliích a osobnostech. O vztahu sacerdotia a imperia, tedy vztahu krále a církve, o úctě k dynastickým světcům a o rituálech (např. vztahu podřízenosti a nadřazenosti na východě a západě). Budeme přítomni také pokusu ukázat, co lze z obrazu “vyčíst” o povaze i o zdravotním stavu zobrazených osob.

Program

  • Co je nového v Zentivě / PharmDr. Miroslav Janoušek
  • Generický trh: Charakteristika, role a současný trend / PharmDr. Jan Röder
  • Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě – harmonie sacerdotia a impéria aneb, jaké historické, umělecké a společenské souvislosti lze vyčíst z jediného obrazu / prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
  • Diskuse, občerstvení

Fotogalerie

Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie ze Dne Zentivy 2015.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Český historik umění, v současné době prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na Univerzitě Karlově v Praze. Stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na Katolické teologické fakultě UK obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky. Je držitelem ceny Josefa Krásy, kterou uděluje Uměleckohistorická společnost v českých zemích. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizaci (SNR) Görres Gesellschaft. Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393-1993, Mistr Theodorik, Karel IV. císař z Boží Milosti, Gotické umění v západních Čechách, Nimbus barokní Čechie, Obrazy krásy a spásy).

Kromě FF UK a KTF UK v Praze působí také na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Akademii výtvarných umění v Praze. Je členem mnoha vědeckých rad a institucí, vystupuje pravidelně ve sdělovacích prostředcích.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS