Diskuze o stavu veřejného lékárenství v ČR

Diskuse

Spolek českých studentů farmacie Vás srdečně zve na Diskuzi o stavu veřejného lékárenství v České republice, která proběhne 6. května od 16 do 18 hodin v Nové posluchárně.

Půjde o moderovanou panelovou diskuzi.

Tato diskuze je jedinečnou příležitostí pro nahlédnutí do světa veřejného lékárenství a seznámení s tématy, které mohou změnit budoucnost našeho oboru.

Diskuze se zúčastní hlavní představitelé organizací zainteresovaných ve veřejném lékárenství.

Hlavními tématy diskuze budou výkony lékárenské péče, možnost vzniku sítě lékáren a problematika reexportů, paralelního obchodu, výhradní distribuce a dostupnosti léčiv. Moderátorem panelové diskuze bude Mgr. Tomáš Cikrt.

Pozvánka

Program

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS