Otvírání muzea 2020, Valná hromada SVČFM a LXVIII. sympozium z historie farmacie u příležitosti jubilea prof. Jaroslava Květiny

Muzeum Kuks

LXVIII. sympozium z historie farmacie u příležitosti životního jubilea prvního děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., dr. h. c.

České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea Vás srdečně zvou na slavnostní zahájení muzejní sezóny 2020.

Těšit se můžete na koncert v kostele Nejsvětější Trojice, prohlídky expozic a výstav Českého farmaceutického muzea a na doprovodný program.

Termín a místo konání

23. 5. 2020 (sobota), Hospital Kuks (mapa)

O případném zrušení, respektive posunutí akce vás budeme informovat v průběhu měsíce dubna, v závislosti na dalším vývoji situace.

Program

Registrační poplatek je 350 Kč, pro členy České farmaceutické společnosti 200 Kč. Registrační poplatek se nevztahuje na členy Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea a přednášející.

Registrační poplatek je možné uhradit na č. účtu: 153149607/0300, variabilní symbol: 354, do poznámky platby uveďte prosím Vaše jméno.

Ubytování (v ubytovacích prostorách Hospitalu Kuks)

K dispozici je 33 lůžek (15 x 2lůžkový pokoj, 1 x 3lůžkový pokoj).
Cena za ubytování je 550 Kč /osoba/noc (nutno uhradit předem na bankovní účet). Ubytování hradí všichni (členové SVČFM, ČFS a přednášející).

Registrace

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje
Jsem členem Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea:
Jsem členem České farmaceutické společnosti:

Přihlášení příspěvku na Sympozium (rozsah 15 minut)

Fakturační údaje
(Vyplňte v případě, že se liší od kontaktní adresy.)

Ubytování
22.–23. 5. (pá-so):
23. 5.–24. 5. (so-ne):
Zájem o večeři (23. 5.):
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS