Otvírání muzea 2019, Valná hromada SVČFM a LXVI. sympozium z historie farmacie

Program

od 9:00
Příjezd a registrace

9:30 - 11:15
Valná hromada Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (pouze pro členy SVČFM)

11:30 - 12:15
Zahájení a koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu

12:30
Oběd formou rautu

LXVI. sympozium z historie farmacie

14:00 - 14:20     
Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr. h. c.: Co se z historizujících pramenů dá i nedá vyčíst o tuzemském vývoji farmaceutického vzdělávání

14:20 - 14:40     
PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D.: Léky a lékárníci v ghettu Terezín 1941-1945

14:40 - 15:10     
Doc. PhDr. František Dohnal, CSc.: Vojenští farmaceuti ve válce o jižní hranici státu v roce 1919 /100 let od československo-maďarského konfliktu/

15:10 - 15:25     
Diskuse k 1. bloku

15:25 - 15:40  Přestávka

15:40 - 16:00     
Robert Jirásek: Barokní lékárnička z pozůstalosti malíře Františka Ženíška

16:00 - 16:20     
PharmDr. Eva Stupková: Speciality lékárny U Černého orla na Malé Straně

16:20 - 16:40     
Mgr. Jindřich Kolda: Farmacie a zdravotní péče v ženských klášterech v raném novověku

16:40 - 17:00       
Mgr. Ladislav Svatoš: Raně novověký farmaceuticko-botanický rukopis – možnosti a limity historického výzkumu

17:00 - 17:30 
Diskuse ke 2. bloku

19:00 
Pro zájemce večeře v restauraci Baroque

Sympozium bude ohodnoceno 4 body v rámci celoživotního vzdělávání lékárníků.

Prohlídka expozic ČFM

Individuální prohlídka expozic ČFM pro zájemce bude možná v časech od 9:30 do 11:30 a od 17:00.

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS