Otvírání muzea 2018 a Valná hromada SpVČFM

Muzeum Kuks

České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea Vás srdečně zvou na na slavnostní zahájení muzejní sezóny 2018.

Těšit se můžete na koncert v kostele Nejsvětější Trojice, prohlídky expozic a výstav Českého farmaceutického muzea a na doprovodný program.

Termín a místo konání

19. 5. 2018 (sobota), Hospital Kuks (mapa)

Program

Registrační poplatek je 250 Kč. Registrační poplatek se nevztahuje na členy Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea.

Registrační poplatek je možné uhradit na č. účtu: 153149607/0300, variabilní symbol: 354, do poznámky platby uveďte prosím Vaše jméno.

Ubytování (v ubytovacích prostorách Hospitalu Kuks)

K dispozici je 33 lůžek (15 x 2lůžkový pokoj, 1 x 3lůžkový pokoj).
Cena za ubytování je 550 Kč /osoba/noc (nutno uhradit předem na bankovní účet). Ubytování hradí všichni, i členové Spolku.

Registrace

Registrace byla uzavřena.

Účastník svou registrací na akci Otvírání muzea 2018 (dále jen „konference“) vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Farmaceutická fakulta UK, Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00216208, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS