Výsledky XXII. Studentské vědecké konference

Významnou složkou vědeckého bádání je schopnost podělit se o své výsledky zajímavou, poutavou a srozumitelnou formou. Není náhoda, že právě Studentská vědecká konference, během které účastníci soutěží v této dovednosti, má na farmaceutické fakultě již dlouholetou tradici - 16. dubna 2014 proběhl již její dvacátý druhý ročník, kterého se účastnilo 43 přednášejících.

Odborné komise předsedající každé sekci nakonec rozhodly o tomto pořadí v následujících kategoriích:

Sekce chemických věd:

 1. Marek Kolenič
 2. Petr Matouš
 3. Lukáš Górecki a Miroslava Lásková

Sekce biologických věd:

 1. Gabriela Kovácsová
 2. Andrea Sodomková
 3. Sára Karbanová

Sekce ostatních farmaceutických věd:

 1. Jakub Weber
 2. Pavel Pšenica
 3. Zuzana Schirlová

Cena České farmaceutické společnosti při ČLS JEP:

 1. Marek Kolenič
 2. Lenka Šišáková

První dva umístění z každé sekce postupují do Nadnárodního kola a 12. května se v sídle společnosti Zentiva utkají s vítězi z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Univerzity Komenského v Bratislavě a letos nově i se zástupci Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Abychom naše reprezentanty podpořili v dalším kole, zeptali jsme se letošních vítězů na tipy pro dobrou studentskou prezentaci. Jejich rady jsou natolik přesahové, že mohou posloužit také jako zdroj inspirace účastníkům dalších ročníků.

 

Tipy pro dobrou studentskou prezentaci

 1. Obstarejte dostatečné množství výsledků.
 2. Buďte jiní - můžete například použít modernější program pro tvorbu prezentací, je-li to možné.
 3. Zaujměte již názvem přednášky, který by neměl být příliš krátký, ani dlouhý.
 4. Důsledně se připravte.
  - Buďte si jisti
  tím, co říkáte (znalost tématu i vědomí toho, jak své znalosti sdělíte).
  - Vytvořte si spojovací věty mezi přepínáním slidů a tím zajistěte jejich návaznost
  - Uspořádejte přednášku do logické struktury, která posluchačům pomůže pochopit téma práce: (obecná fakta dané problematiky, cíl práce, její realizace, výsledky a případná úskalí)
  - Trénujte: sami před zrcadlem nebo s nahráváním
  - Předveďte se někomu, kdo k vám bude upřímný a upozorní vás na věci k vylepšení. Využijte také někoho zasvěceného do problematiky a jeho relevantní otázky k prezentaci, podobné těm s nimiž se můžete potkat.
 5. Dbejte na jednoduchost a jasnost.
  - Méně textu je více
  - Zjednodušte přednes natolik, aby to přišlo zajímavé i laikovi – možno vyzkoušet doma.
  - Odhadněte odbornost publika – prezentujete pro něj, dbejte tedy o jeho pohodlí.
 6. Použijte vhodnou grafickou formu.
  - Využívejte hodně obrázků
  , popište je a rozšiřte jejich sdělení (nečtěte pouze napsaný text).
  - Zvýrazněte své výsledky graficky – zamýšlená zpráva má být zřetelná na první pohled.
  - Přehnané animace přechodů jsou často rušivé – naopak zkuste využít postupné zobrazování částí snímků, díky tomu pozornost posluchačů nepředbíhá mluvené slovo.
  - Můžete také barevně sladit svou vizáž (šaty, košile, kravata, doplňky) se vzhledem prezentace.
 7. Buďte slyšet – používejte mikrofon.
 8. Buďte vidět – ukazujte laserovým ukazovátkem.
 9. Usmívejte se a jděte na prezentaci s postojem: „Mám zajímavou práci a teď vám ji tady představím“.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS