Co zaujalo vítěze studentské vědecké konference

Jak uspět v soutěži?

Tipy pro dobrou studentskou prezentaci - rady letošních vítězů

Není řídkým jevem, že pregraduální studenti se začnou podílet na výzkumu již několik let před obhajobou své diplomové práce. Někteří z nich později zůstávají na farmaceutické fakultě, kde se nadále věnují vědě. Zeptali jsme se vítězů XXII. Studentské vědecké konference, co je na jejich práci zaujalo.

Dvěma nejlepším přejeme mnoho úspěchů v Nadnárodním kole a doufáme, že nejen oni po skončení svého studia rozšíří řady postgraduálních studentů farmaceutické fakulty.

Sekce chemických věd

Téma mé práce navazuje na původní československý a posléze český výzkum v oblasti cytostatik, ukazuje význam mezioborové spolupráce a v neposlední řadě kombinuje moderní přístupy organické syntézy s těmi již tradičními.

Marek Kolenič; 1. místo
Synthesis and biological evaluation of dimeflurone and benflurone derivatives

 

Na syntéze se mi nejvíce líbí, že se de facto z "ničeho" dá "něco" uvařit; po skončení reakce pak mohou (a to se moc často nestává) vypadnout krásné krystaly, což hned člověku udělá radost. Má práce také může být zajímavá reakcemi za katalýzy přechodovými prvky.

Petr Matouš; 2. místo
Au1-catalyzed synthesis of 4-aryl-substituted nicotinic acids

 

Na mé práci se mi líbí nejvíce to, že jsem si sám dokázal vymyslet celý postup syntézy a povedlo se mi tak připravit látku, kterou přede mnou nikdo nikdy nepřipravil. Navíc díky mé látce budou moct být syntetizovány pouze účinné enantiomery, namísto méně účinných či dokonce neúčinných racemických směsí.

Lukáš Górecki; 3. místo
Synthesis of potential organocatalysts based on quinazoline alkaloids

Sekce biologických věd

Na mém tématu se mi zdála už od počátku nejzajímavější hlavní otázka, kterou se skupinový projekt snažil vyřešit – jak pozná napěťově řízený sodíkový kanál sodný iont? Měla jsem pocit, že se skutečně snažíme něco významného objevit. Po praktické stránce bylo lákavé, že školitel chtěl zkusit něco, co zatím ještě nikdo nedělal. Tato práce byla tedy velmi zajímavá nejen svým potenciálem rozšířit dosavadní poznatky o napěťově řízených sodíkových kanálech, ale také novými metodami, které důmyslně kombinovala.

Gabriela Kovácsová; 1. místo
Cell-free expression of a voltage-gated sodium channel for future 2D IR spectroscopy studies

 

Je to konečně něco použitelného v praxi.

Andrea Sodomková; 2. místo
The field efficacy of two anthelmintics from salicylanilide group against the giant liver fluke (Fascioloides magna) determined in red deer populations

 

Na mojí prezentaci mi přijde zajímavé samotné téma, potažmo význam (důvod proč jsme se studií začali)

Sára Karbanová; 3. místo
Study of effects of prolonged administration of tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine on expression of ABC efflux transporters in maternal and fetal organs

Sekce ostatních farmaceutických věd

S vitaminy se setkáváme v našem každodenním životě. Dnes a denně na nás masmédia chrlí záplavu informací co je a co vlastně není až tak úplně zdraví prospěšné. Moje práce mi pomohla do tohoto proniknout trochu hlouběji a porozumět problematice od základů.

Jakub Weber; 1. místo
Arterial hypertension and nutrition: Fat-soluble vitamins A, D and E.

 

Pohybujeme se v dosud zcela nepopsaném, leč enormně důležitém poli, od něhož dávají pro jeho obtížnou studovatelnost všichni ruce pryč a v němž nás na každém kroku čekají zcela nepředvídatelné poznatky.

Pavel Pšenica; 2. místo
Influence of nanoparticle structures on interactions with pulmonary surfactant evaluated by AF4

 

Měla jsem zjišťovat opodstatněnost potenciálních zdravotních tvrzení (dle medicíny založené na důkazech - EBM) v reklamách na volně prodejné léčivé přípravky a doplňky stravy, která jsou v časopisech životního stylu pro ženy. Doplňky stravy jsou takové žhavé téma. EBM zabere opravdu velké množství času a energie, což jsem při výběru tématu pořádně nevěděla. Na druhou stranu jsem se naučila používat databáze Pubmed, Medline, NCCAM, ... , a to i pro praktické použití v lékárně, kde jsem byla schopna zodpovědět dotazy pacientů podle aktuálních a dostupných dotazů (například ohledně aspartamu ve žvýkačkách). Došla jsem také k celkem zajímavým výsledkům. 

Zuzana Schirlová; 3. místo
Is Advertising of OTC and Food Supplements Evidence-Based? A Survey of Major Life Style Journals for Women

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS