Diskusní seminář Univerzitního výzkumného centra pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém (UNCE 204019/304019/2012)

Všechny zájemce si dovolujeme pozvat na pracovní diskusní seminář Univerzitního výzkumného centra pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém (UNCE 204019/304019/2012)

Datum a místo konání

  • Pátek 29. června 2012 od 13:00
  • Zasedací místnost děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Program

  • PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.: Fotodynamická terapie zaměřená na cévy: aktuální stav poznání
  • RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.: Vliv sunitinibu na cévní endotel v aortě normotenzních a hypertenzních potkanů
  • PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.: Design a syntéza derivátů dexrazoxanu
  • Doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.: Aktuální stav výzkumu mechanismů antracyklinové kardiotoxicity se zaměřením na oxidační stress, mitochondriální biogenezi, remodelaci myokardu a možností farmakologické kardioprotekce pomocí dexrazoxanu a jeho nových derivátů

K účasti zve

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

hlavní řešitel

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS