Program

Odborný program před PDKF 

8.30 – 10.00

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů (IDS)
(Malý salonek – neveřejné)

10.00 – 11.30

Workshop lektorů IDS:
Posouzení rizik farmakoterapie u pacientu s polypragmázií

Krvetvorba a anémie z nedostatku železa
PharmDr. Marie Zajícová, MUDr. Šárka Blahutová
(hlavní sál – veřejné, pouze však pro prvních 30 předem přihlášených účastníků)

11.30 - 12.00 Přestávka

Odborný program 

12:00 - 12.15

Zahájení

 

12.15 - 13.00

Nežádoucí účinky antiepileptik – jejich incidence, klinická významnost, mechanizmy
MUDr. Jana Slonková

13:00 - 13.20

Léková interakce: valproát – meropenem
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

13.20 - 13.40

Lamotriginem indukovaná agranulocytóza
Mgr. Jana Gregorová

13:40 - 14.10

Lékové interakce antiepileptik
MUDr. Michal Prokeš

14.10 - 14.30

Diskuse

14.30 - 15.00

Přestávka

15.00 - 15.20

Myastenia gravis – extubace pacienta po operaci
Mgr. Jitka Bačová

15.20 - 15.40

Vitamin D u pacientů s roztroušenou sklerózou
Mgr. Kateřina Langmaierová

15.40 -16.00

Parkinsonský syndrom a antipsychotika
Mgr. Jana Vinšová, PharmDr. Mira Hojdarová, MUDr. Petr Dušek

16.00 - 16.20

TIA a neuroleptika
Mgr. Martin Vodička

16.20 - 17.00

Diskuze a zakončení

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS