XIV. Pracovní den klinické farmacie

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP
Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Farmaceutická fakulta UK

XV. PRACOVNÍ DEN KLINICKÉ FARMACIE

Klinická farmacie v neurologii

Termín: pátek 10. 6. 2011 od 10:00 do 17:00 h
Místo: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Organizační výbor

Mgr. J. Gregorová
PharmDr. D. Fialová , PhD.
PharmDr. A. Linhartová

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS