Program

Pátek 25.11.2011

9.00 - 12.00 Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů (neveřejné)
12.00 - 13.00 Přestávka
 
Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Jana Gregorová
13.00 - 14.30

Vybrané lékové problémy a jejich řešení
Mgr. Jana Gregorová: Suplementace železa u pacientů s infekčním onemocněním
Mgr. Martin Doseděl, Mgr. Josef Malý: Je methyldopa vhodná pro léčbu arteriální hypertenze u kojících žen?
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Podávání antimykotické terapie polymorbidnímu imunosuprimovanému pacientovi
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., MUDr. Jana Tichá, MUDr. Tomáš Hyánek: Snížení odpovědi na léčbu valproátem v důsledku lékové interakce s karbapenemy

14.30 - 15.00 Přestávka
   
Předsedající: PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček
15.00 - 15.10 Oficiální zahájení sympozia prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc. a Mgr. Janou Gregorovou
15.10 - 15.40 PharmDr. Vlasta Kákošová: Registrácia liečiv a “off label” indikácia liečiv u detí z pohľadu EMA
15.40 - 16.10 MUDr. Pavel Frühauf, CSc.: Screening malnutrice u dětí a možnosti intervenční výživy
16.10 - 16.40 doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.: Diferenciální diagnostika a léčba průjmů u dětí se zaměřením na nespecifický střevní zánět
16.40 - 17.05 Diskuze
17.05 - 17.45 Coffee break a prezentace u posterů
   
Předsedající: PharmDr. Vlasta Kákošová, PharmDr. Pavel Grodza
17.45 - 17.55 Křest knihy: Diabetologie pro farmaceuty (nakladatelství Mladá fronta a.s., 2011)
17.55 - 18.25 doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.: Alergie v dětském věku – projevy a léčba
18.25 - 18.45 MUDr. Jozef Macko: Léčba bolesti u novorozenců – současný stav znalostí
18.45 - 19.15 MUDr. Jarmila Seifertová: Racionální užívání OTC léčiv a spolupráce s lékárníky
19.15 - 19.40 Diskuze a ukončení odborné části programu

 

Sobota 26.11.2011

Předsedající: Mgr. Tereza Hendrychová, Mgr. Josef Malý
8.45 - 10.30 Volná sdělení
8.45 - 9.00 PharmDr. Helena Kubínová: Vybraná tématika z magistraliter přípravy pro děti
9.00 - 9.20 PharmDr. Blažena Cagáňová, Ph.D., PharmDr. Silvia Plačková, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, Ph.D., PharmDr. Kateřina Plachá: Akútne liekové intoxikácie u detí hlásené Národnému toxikologickému informačnému centru v Bratislave
9.20 - 9.35 PharmDr. Mária Göböová, doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.: Pacienti s nadváhou a obézni pacienti – problém optimalizácie dávkového režimu gentamicínu
9.35 - 9.55 PharmDr. Dalibor Černý, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Rozvoj akutní trombocytopenie v potenciální souvislosti s podáním kotrimoxazolu (kazuistika) – Intervence klinického farmaceuta v Nemocnici Na Homolce v oblasti bezpečnosti antibiotické léčby
9.55 - 10.15 MUDr. Karel Macek, CSc., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., Mgr. Josef Malý, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Eva Míčková: Zkušenosti z průřezové studie spotřeby antibiotik – ESAC
10.15 - 10.30 MVDr. Renata Blechová, Ph.D.: Intervenční léčba zánětlivých projevů acne vulgaris u adolescentů
10.30 - 11.00 Coffee break a prezentace u posterů
   
Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček CSc., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
11.00 - 11.35 doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.: Současný pohled na léčbu komunitních bakteriálních infekcí – úspěchy a rizika
11.35 - 12.10 Prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, CSc.: Přístupy k dávkování antibiotik ve vztahu k eradikaci původce infekce a rizikům vzestupu antibiotické rezistence
12.10 - 12.25 Diskuze
12.25 - 13.05 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.: Současné kontroverze v dětském očkování
13.05 - 13.15 Diskuze
   
13.15 – 13:30 Přestávka
   
13.30 – 15.00

Workshopy

WP 1: Workshop s elektronickým hlasováním
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.: Řešení lékových problémů (DRPs) v pediatrii

WP2: PharmDr. Josef Vaníček, PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Karel Macek, CSc.: Léčba pacienta s poškozením ledvin

WP 3: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.:
Efektivní práce s informačními zdroji v praxi lékárníka (max. 20 osob)

WP 4: PharmDr. Jiří Klimeš, PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.:
Health technology assessment a jeho uplatnění při poskytování zdravotní péče (max. 20 osob)

Posterové prezentace: po celou dobu konání sympozia

Mgr. Katarína Dobrucká, Mgr, Josef Malý, Mgr. Michal Hojný, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Pohled farmaceuta na léčivo orlistat zaváděné do režimu OTC

Mgr. Veronika Drobná, PharmDr. Jana Slažneva, MUDr. Lenka Kostková, MUDr. Agáta Mačugová, doc. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D.: Analýza antiagregačnej terapie u starších pacientov před a po hospitalizácii

Mgr. Jana Ďuricová, MUDr. Naděžda Petejová, RNDr. Hana Brozmanová, CSc., doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc, MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.: Opodstatnenie využitia TDM pri dávkovaní antibiotík.

Mgr. Eliška Dvořáčková, Mgr. Drahomíra Tlučhořová, Mgr. Michal Hojný, prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA: Recidivující infekce močových cest u pacientů po transplantaci ledviny

Mgr. Tereza Hendrychová, Helena Vaňkátová, doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Aleš Kuběna: Vztahy mezi příjmem tuku a vlákniny ve stravě, hmotností, BMI, obvodem pasu a glykovaným hemoglobinem (HbA1c) u diabetiků 2. typu

Mgr. Kateřina Horská, PharmDr. Vladimír Pechmann, PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Zuzana Markovičová: Atypická antipsychotika v pedopsychiatrii ve vztahu k celkové preskripci antipsychotik v ČR

Mgr. Lucie Hromádková, MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Léková compliance u pacientů se systémovou sklerodermií

Mgr. Stanislava Kalafutová, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: DRP hospitalizácie geriatrických pacientov v roku 2010 na oddelení G a JIP Gerontologickej a metabolickej kliniky FN HK

PharmDr. Michal Kolorz, PharmDr. Kateřina Wróblová, PharmDr. Alice Chýlková, Mgr. Michal Hrdina, doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MUDr. Igor Páv, doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc., RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.: Genetické polymorfizmy jako možný predictor efektivity terapie infliximabem

Mgr. Veronika Krnáčová, Ph.D., MUDr. Martin Bezděk, MUDr. Karel Macek, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.: Závažná hypoglykémie vyžadující asistenci Zdravotnické záchranné služby v Královéhradeckém kraji

Mgr. Kateřina Ládová, PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., Mgr. Šárka Blažková, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Analýza preskripce antiosteoporotických léčiv v mužské populaci

Mgr. Ondřej Machotka, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Jan Maňák, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna: Prospektivní analýza intravenózních lékových inkompatibilit na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici

Martin Míča, MUDr. Eva Kopečná, MSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Důvody užívání a analýza vztahu k volně prodejným léčivým přípravkům u studentů na střední škole v České republice

PharmDr. Alena Petříková, PharmDr. MVDr. Vilma Vranová: Antibiotický týden v prostředí lékáren 2010 – výsledky dotazníkového šetření mezi pacienty

Mgr. Ráchel Pípalová, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Otakar Titman: Preskripce antibiotik praktickými dětskými lékaři v letech 2006–2009: analýza využívající individuální data VZP

Mgr. Barbora Suchánková, Mgr. Martin Doseděl, Mgr. Josef Malý: Pilotní analýza měření krevního tlaku v lékárnách v České republice

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS