Pokyny pro autory abstraktů

Přednáška

 • „Edukativní“ abstrakt včetně literárních zdrojů.
 • Rozsah tři až pět stránek velikosti A4 (včetně názvu sdělení, autorů a pracovišť).
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15.
 • Ukázka: PDF / DOC

Volné sdělení nebo poster

 • Strukturovaný abstrakt – úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), závěr, popř. literární zdroje.
 • Rozsah jedna stránka velikosti A4 (včetně názvu sdělení, autorů a pracovišť).
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15.
 • Ukázka Volné sdělení : PDF / DOC | Ukázka Poster: PDF / DOC

DRPs („Drug related problems“) sekce

 • Popsat DRP (kazuistiku), případně uvést krátký úvod do problematiky, možnosti řešení DRP, výsledek (je-li k dispozici) diskuze a závěr, literární zdroje.
 • Rozsah jedna stránka velikosti A4 (včetně názvu sdělení, autorů a pracovišť).
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15.
 • Ukázka: PDF / DOC

Workshop

 • Ve stručnosti popsat, co bude náplní workshopu. Velmi vhodné je uvést konkrétní kazuistiky, popř. jiné příklady, doplněné o otázky, které budou v rámci workshopu diskutovány.
 • Rozsah jedna až dvě stránky velikosti A4 (včetně názvu sdělení, autorů a pracovišť).
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15.
 • Ukázka: PDF / DOC

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS