XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha

Napsali o nás

Střípky ze XIII. sympozia klinické farmacie René Macha

Článek v časopisu Praktické lékarenství 2012; 8(1)

FOTOGALERIE

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Praha a Katedra sociální a klinické farmacie Faf UK Hradec Králové pořádají

XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Farmakoterapie v pediatrii a infekční onemocnění

Mikulov, 25. - 26. 11. 2011 Partneři

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK a ohodnocena 20 body. Účastníkům workshopů bude navíc přiděleno 8 bodů.

Organizační výbor

Předseda: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové:
PharmDr. Lada Machová, Mgr. Josef Malý, Mgr. Martin Doseděl,
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., Ludmila Kynkorová, Marcela Koňáková,
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., PharmDr. Vlasta Kákošová

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.
předseda ČFS

Mgr. J. Gregorová
předseda SKF ČFS

 

 

Prof. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.
děkan FAF UK

Prof. RNDr. J. Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS