Program

Odborný program před PDKF 

8.30 – 10.30

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů (IDS)
Moderuje: PharmDr. A. Linhartová
(Malý salonek – neveřejné)

10.30 – 12.30

Workshop lektorů IDS:
Posouzení rizik farmakoterapie u pacientu s polypragmázií
PharmDr. Š. Erbanová, RNDr. Z. Šterbáková
(Hlavní sál – veřejné, pouze však pro prvních 25 předem přihlášených účastníků!)

Odborný program (hlavní sál)

Moderuje: PharmDr. D. Černý
Oddělení klinické farmakologie, 1. LF UK Praha

13:00 - 13.30

Zahájení

Základní koncepce oboru klinická farmacie
PharmDr. D. Fialová, PhD.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Subkatedra klinické farmacie IPVZ

13.30 - 14.00

Možnosti spolupráce klinického farmaceuta a klinického farmakologa
PharmDr. M. Halačová, PhD.
Oddělení klinické farmakologie Fakultní nemocnice Motol, Praha;
Subkatedra klinické farmacie IPVZ

14:00 - 14.30

Uplatnění klinického farmaceuta v oblasti onkologie
Mgr. J. Gregorová

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

14.30 - 15.00

Klinická farmacie v hematoonkologii
PharmDr. D.Syrová
Oddělení klinické farmacie, NL, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

15:00 - 15.30 Přestávka s občerstvením
15.30 - 16.00

Klinická farmacie v geriatrii
PharmDr. D. Fialová, PhD.

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Subkatedra klinické farmacie IPVZ

16.00 - 16.30

Možnosti uplatnění klinického farmaceuta v pediatrii
Mgr. L. Kotlářová
Edukafarm s.r.o.

17.30 - 17.00

Paliativní péče- role klinického farmaceuta
Mgr. J. Gregorová

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

17.00 - 17.30

Klinická farmacie v konzultační činnosti
PharmDr. Alena Linhartová
NL, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

17.30 -18.00

Klinická farmacie v informační činnosti
Mgr. Josef Malý
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK, Hradec Králové
NL, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

18.00 - 19.00

Volná sdělení
Diskuse

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS