XIV. Pracovní den klinické farmacie

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti,
Subkatedra klinické farmacie IPVZ
a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Vás srdečně zvou na

XIV. PRACOVNÍ DEN KLINICKÉ FARMACIE

s názvem

Klinická farmacie – základní koncepce a možnosti uplatnění klinického farmaceuta v lékovém poradenství, geriatrii, pediatrii, onkologii a paliativní medicíně

Pracovní den se uskuteční v pátek 4. 6. 2010 od 13 do 19 h
v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

Přednášky jsou věnované obsahu práce klinického farmaceuta v klinických oborech, v lékovém poradenství a významu klinické farmacie pro moderní zdravotnictví. Diskutovány budou práce na doporučených postupech oboru klinická farmacie.

Za organizační výbor

PharmDr. Fialová Daniela, PhD.
PharmDr. Linhartová Alena
Mgr. Kotlářová Lucie
PharmDr. Kučera Zdenek, PhD.

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS