Program

Pátek 26.11.2010

09.00 - 12.00

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů (neveřejné)

12.00 - 13.00 Přestávka
 

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Jana Gregorová

13.00 - 15.00

Vybrané lékové problémy a jejich řešení

Mgr. Jana Ďuricová, RNDr. Hana Brozmanová, CSc., Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D., MUDr. Ivana Kacířová, doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.: Príčiny neočakávaných koncentrácií aminoglykozidových a glykopeptidových antibiotík.

Mgr. Jana Gregorová: Parciální agonismus a stropový efekt buprenorfinu, ano nebo ne?

PharmDr. Mira Hojdarová, Mgr. Jana Vinšová: Hepatotoxicita nesteroidních antiflogistik (NSA)

Mgr. Josef Malý, Mgr. Martin Doseděl, MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf: Inhibitory protonové pumpy a jejich kombinace s protidestičkovými léčivy. Fakta a mýty.

PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., Mgr. Ondřej Machotka, Mgr. Stanislava Kalafutová: Má léčba Crohnovy nemoci otce azathioprinem, merkaptopurinem, cyklofosfamidem nebo methotrexátem vliv na plodnost, průběh těhotenství a zdraví dítěte?

15.00 - 15.30 Přestávka
   

Předsedající: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., Mgr. Magda Vytřísalová, Ph.D.

15.30 - 15.40

Oficiální zahájení sympozia prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.

15.40 - 16.00

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.: Lékové problémy v léčbě revmatických chorob

16.00 - 16.30

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.: Farmakogenetické predispozice revmatoidní artritidy

16.30 - 17.05 Prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.: Léčba chronických bolestí u chronických onemocnění
17.05 - 17.25 Diskuze
17.25 - 18.00 Coffee break a prezentace u posterů
   

Předsedající: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., Mgr. Magda Vytřísalová, Ph.D.

18.00 - 18.35 doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.: Revmatická onemocnění – rizikový faktor pro onemocnění z aterosklerózy
18.35 - 19.05

MUDr. Radovan Malý, Ph.D.: Antikoagulační strategie u pacientů s revmatickými onemocněními

19.05 - 19.30 Diskuze a ukončení odborné části programu

Sobota 27.11.2010

 

 

Předsedající: Mgr. Veronika Deščíková, Mgr. Josef Malý

09.00 - 10.25

Volná sdělení

09.00 – 9.15

MVDr. Renata Blechová, Ph.D., MUDr. Eva Šindelářová: Terapeutická strategie pulzně aplikovaného metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou

09.15 – 9.30

PharmDr. Zuzana Piekutowská: Metformin a jeho možné použití v léčbě neplodnosti

09.30 – 9.45

 

Mgr. Martina Maříková: Takrolimus – možná rizika terapie

09.45 - 10.05 Mgr. Lucie Hromádková, MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Glukokortikoidy – nové pohledy na jejich indikace a rizika
10.05 – 10.25 doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.: Dávkování antibiotik u pacientů dialyzovaných pro akutní selhání ledvin

10.25 – 11.00

Coffee break a prezentace u posterů

   

Předsedající: Mgr. Lucie Hromádková, Mgr. Kristina Pechandová

11.00 - 11.45 MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.: Současný pohled na léčbu systémové sklerodermie, systémového lupus erythematodes a zánětlivých myopatií
11.45 - 11.55 Diskuze
11.55 - 12.25 prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.: Novinky v léčbě revmatoidní artritidy
12.25 - 12.55 prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.: Léčba osteoartrózy
12.55 - 13.15 Diskuze
   

13.15 – 13:30

Přestávka

   

13.30 – 15.00

Workshopy

WP 1: Interaktivní přednáška (max. 50 osob)
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.: Rizika léčiv používaných v revmatologii

WP 2: Interaktivní dispenzační seminář (max. 25 osob)
PharmDr. Pavlína Pastyříková, MUDr. Karel Macek CSc., MUDr. Drahomíra Baštecká: Pacientka s revmatoidní artritidou a stomatologickými komplikacemi

WP 3: (max. 15 osob)
Mgr. Eva Valášková: Kompenzační pomůcky používané u pacientů s revmatickými chorobami

WP 4: (max. 25 osob)
Bc. Gabriela Knížková, PharmDr. Helena Marešová: Aplikační pomůcky a selfmonitoring v léčbě diabetika

Posterové prezentace: po celou dobu konání sympozia

  • Mgr. Veronika Deščíková, MUDr. Eva Kopečná, MSc., MUDr. Jana Mladá, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Stav hlášení nežádoucích účinků z pohledu posledních 5 let
  • Mgr. Petra Hadravová, Mgr. Josef Malý, Mgr. Martin Doseděl, Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Stanislav Havlíček, doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Analýza názorů lékárníků na generická léčiva a generickou substituci
  • Mgr. Petra Kotalová, Mgr. Josef Malý, Mgr. Martin Doseděl, Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Stanislav Havlíček, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Analýza lékových pochybení v preskripci identifikovaných farmaceutem
  • Mgr. Ondřej Machotka, MUDr. Jan Maňák, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Pilotní analýza lékových inkompatibilit na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici
  • Mgr. Jan Marek, Ing. Bohuslav Doležal, pplk. doc. Ing. Cabal Jiří, CSc., doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Vývoj reaktivátorů acetylcholinesterázy
  • MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Mgr. Stanislava Kalafutová, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Význam prevalenčních bodových studií v analýze spotřeby antibiotik v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN)
  • Mgr. Ondřej Soukup, Mgr. Jan Marek, Mgr. Daniel Jun, Ph.D., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Reaktivátory acetylcholinesterasy v léčbě otrav organofosfáty
  • Mgr. Drahomíra Tlučhořová, Mgr. Katarína Mikušová, Mgr. Kornelia Chrapková, Mgr. Linda Kavalírová, PharmDr. Petra Sovišová, Mgr. Michal Hojný: Intervence klinického farmaceuta na oddělení nefrologie a diabetologie
  • doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.: Dávkování antibiotik u pacientů dialyzovaných pro akutní selhání ledvin
  • Mgr. Alice Zachařová, doc. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D., Mgr. Jan Orolin, prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.: Vliv fenofibrátu na cytochrom P450 u potkana s metabolickým syndromem

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS