XII. Sympozium klinické farmacie René Macha

SEKCE KLINICKÉ FARMACIE ČFS ČLS JEP PRAHA A KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE FAF UK HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

XII. Sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Revmatické choroby a jejich komplikace

Mikulov, 26. - 27. 11. 2010 

Organizační výbor

Předseda: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové:
PharmDr. Lada Machová, Mgr. Josef Malý, Tomáš Holeček,
Marcela Koňáková, Mgr. Martin Doseděl, Ludmila Kynkorová,
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

 

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.
předseda ČFS

PharmDr. D. Fialová, Ph.D.
předseda SKF ČFS

 

 

Prof. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.
děkan FAF UK

Prof. RNDr. J. Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS