60. Česko-Slovenské farmakologické dny

60. Česko-Slovenské farmakologické dny (15. - 17. září 2010 v Hradci Králové) organizuje z pověření České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s královéhradeckou Lékařskou fakultou UK a s královéhradeckým Ústavem experimentální biofarmacie (společným pracovištěm Akademie věd ČR a PRO.MED.CS. Praha a.s.) 

Program

Organizační výbor

 • Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.- předseda organizačního výboru
 • Doc. PharmDr. František Trejtnar, Ph.D (místopředseda)
 • PharmDr. Marie Vopršálová, CSc.
 • PharmDr. Ludmila Melicharová
 • PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • Prof. RNDr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c.
 • Prof. MUDr.Vladimír Geršl, CSc.
 • Mgr. Martin Kuneš
 • Doc. RNDr. Milan Nobilis, CSc.
 • Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 • Mgr. Ivan Vokřál

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS