Program

 

9.30 – 12.30

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů
(proběhne pouze v Praze)

13.00 - 13.15 Zahájení
13.15 - 14.15

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
III. interní klinika, LF UP a FN Olomouc
Přehled endokrinologických poruch a jejich léčba

14.15 - 15.00

MUDr. Lukáš Burda
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
Kazuistiky z oboru tyreologie

15.00 - 15.30 Přestávka
15.30 - 17.30 Blok volných sdělení
 

PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D.
Lékárna, FN Olomouc
Bezpečné zacházení s léčivy na zdravotnickém pracovišti

PharmDr. Přemysl Černý
Lékové informační centrum, FN U Sv. Anny, Brno
Nefarmakologické problémy řešené na ARK FN U Sv. Anny

PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna, FTNsP, Praha
Klinická farmacie v neurologii – první zkušenosti z FTNsP
(bude prezentováno pouze v Praze)

Mgr. Martin Vodička
Lékárna Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
Klinická farmacie v KNTB ve Zlíně
(bude prezentováno pouze v Brně)

Mgr. Katarína Mikušová
Ústavní lékárna, IKEM, Praha
Klinická farmacie v Kanadě – zkušenosti a inspirace ze stáže

Mgr. Renata Kuželová1, Mgr. Kateřina Langmaierová2
1Lékárna Centrum, Teplice, 2Lékárna U Anděla, Teplice
Projekt Senioři – postřehy přednášejících ze severočeského regionu

 

17:30 – 18:00 Shrnutí aktivit Sekce klinické farmacie ČFS za období 2008 – 2009
18:00 Zakončení

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS