Program

Pátek 27.11.2009

 

09.00 - 12.00

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů

12.00 - 13.00 Přestávka

Předsedající: Mgr. Jana Gregorová

13.00 - 15.00

Vybrané lékové problémy a jejich řešení

 • Malý J., Doseděl M., Rudolf K.: Inhibitory protonové pumpy a jejich kombinace s protidestičkovými léčivy. Fakta a mýty
 • Malý J., Doseděl M., Rudolf K.: EBM vs. společné podávání ACE inhibitorů a sartanů
 • Maříková M.: Kardiotoxicita takrolimu
 • Pechandová K., Slanař O.: Individualizovaná terapie imunosupresiv
 • Linhartová A.: Železo a omeprazol – riziko konkomitantního podávání
 • Syrová D.: Manifestace diabetu při léčbě kortikoidy u hematoonkologických pacientů
 • Vlček J., Macháček M., Soukup T.: Léčiva s chelatačním účinkem – jednoduchá interakce ale častý problém
 • Vlček J., Matoulková P., Soukup T., Tůma I.: I SSRI mohou mít sedativní účinek na CNS
15.00 - 15.30 Přestávka

Předsedající: Mgr. Veronika Krnáčová, PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

15.30 - 15.45 Zahájení prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc
15.45 - 16.15 prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové problémy u léčby diabetu
16.15 - 17.00

prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.: Prevence komplikací diabetu

17.00 - 17.15 Diskuze
17.15 - 17.45 Coffee break a prezentace u posterů

Předsedající: Mgr. Veronika Krnáčová, PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

17.45 - 17.55 Křest knihy: Klinická farmacie I
17.55 - 18.25

As. MUDr. František Musil, Ph.D.: Nefarmakologická léčba komplikací diabetu

18.25 - 19.10

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.: Farmakologická léčba komplikací diabetu

19.10 - 19.30 Diskuze a ukončení odborné části programu

Sobota 28.11.2009

 

 

 

Předsedající: Mgr. Veronika Deščíková, Mgr. Eva Tlustá, Ph.D.

09.00 - 10.20

Volná sdělení

09.00 – 09.15

 

Blechová R., Matějovská Kubešová H.: Aktuální pohled na farmakoterapii diabetes mellitus 2. typu u seniorů

09.15 - 09.30 Prudká H., Kotolová H.: Farmaceutická péče u warfarinizovaných pacientů v lékárně
09.30 - 09.45

Tlučhořová D., Chrapková K., Seberová D., Mikušová K., Kavalírová L.: Edukační projekt pro diabetiky pořádaný ÚL IKEM

09.45 - 10.00 Mikušová K., Kavalírová L., Jáchim J., Hojný M.: Světový den diabetu – screening diabetu v lékárně
10.00 - 10.20 Kučera Z.: Nový systém stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčiv v kontextu diabetologie

10:20 – 11:00

Coffee break a prezentace u posterů

Předsedající: PharmDr. Alena Linhartová, Mgr. Magda Vytřísalová

11.00 - 11.45 Prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.: Léčba psychických onemocnění u pacientů s diabetem mellitem
11.45 - 12.30 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.: Léčba obezity u nemocného s diabetem mellitem
12.30 - 12.45 Diskuze

12:45 – 13:00

Přestávka

13:00 – 14:45

Workshopy

 1.  WP 1 Interaktivní dispenzační seminář (hlavní sál – max. 30 účastníků)
  Mgr. Martin Doseděl, MUDr. Karel Macek, CSc., Mgr. Jaroslav Peč: Pacient s komplikacemi diabetu mellitu

 2. WP 2 (kavárna, místnost A – max. 25 účastníků)
  Bc. Gabriela Knížková, PharmDr. Helena Marešová: Aplikační pomůcky a selfmonitoring v léčbě diabetika

 3. WP 3 (kavárna, místnost B – max. 25 účastníků)
  Lea Voráčková, Mgr. Josef Malý: Prostředky v léčbě defektů diabetické nohy

Posterové prezentace: po celou dobu konání symposia

 • Červený P., Ruman L., Vylitová J., Eretová E., Barochová J., Boudová R., Dvořáková A.: Analýza výskytu potenciálních lékových interakcí v nemocniční lékárně Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
 • Hromádková L., Krnáčová V., Vlček J.: Znalosti pacientů s diabetes mellitus o hypoglykémii
 • Kloc M., Malý J., Vlček J.: Analýza faktorů přispívajících k záměnám léčiv v lékárně
 • Krnáčová V., Macek K., Kuběna A., Bezděk M., Šmahelová A.: Hypoglykémie vyžadující zásah RZP/RLP v Královéhradeckém kraji
 • Večeřa R, Zachařová A, Matušková Z, Tunková A, Anzenbacherová E, Anzenbacher P.: Působení rosuvastatinu na cytochrom P450

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS