Program

8.30 – 10.30

Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů
(proběhne pouze v Praze)

10.30 - 12.30

Mgr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová
Nemocniční lékárna, FN Bulovka, Praha
Workshop lektorů interaktivních dispenzačních seminářů

13.00 - 13.15 Zahájení
13.15 - 14.00

MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm, Praha
Hodnocení kvality preskripce - role lékárníka

14.00 - 14.45

MUDr. Karel Macek, MUDr. Martina Prixová, Mgr. Veronika Vlčková, Mgr. Božena Šafková, Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oddělení klinické farmakologie, Interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Lékové interakce a interakce léků s potravou

14.45 - 15.00 Přestávka
15.00- 15.30

PharmDr. Miroslava Hejdová, Ph.D.
Farmakovigilační oddělení, Zentiva a.s., Praha
Farmakovigilance- bezpečnost léčiv z pohledu farmaceutické firmy

15.30- 16.00

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Rizika léčby a epidemiologický přístup

16.00- 16.30

PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
Geriatrická klinika 1. LF a VFN, Praha, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Polyfarmakoterapie ve stáří - klinický a epidemiologický pohled

16.30- 17.00 Volná sdělení
17.45- 18.00

Aktivity Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP v roce 2007 - 2008
Výbor Sekce KF ČFS ČLS JEP

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS