Program

Pátek 28.11.2008 

12.30 - 14.30 Setkání lektorů interaktivních dispenzačních seminářů

Racionální terapie u vybraných GIT chorob

Předsedající PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr Petr Červený, PhD
15.00 - 15.05 Zahájení předsedou Sekce KF ČFS ČLS JEP, PharmDr. Marií Zajícovou
15.05 - 15:30 Vzpomínka na MUDr. Františka Kuliče a předání medailí Honoris et Merito in memoriam RNDr. PhMr. Miloslavu Součkovi a PharmDr. René Machovi
15.30 - 15.50

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Potenciál léčiv navozovat dyspepsii a jak řešit tyto potíže

15.50 - 16.35

prof. MUDr. Petr Dítě, CSc.: Refluxní ezofagitida

16.35 - 17.00 Diskuze
17.00 - 17.30 Přestávka
17.30 - 18.15

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Existuje racionální farmakoterapie Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy?

18.15 - 18.35

PharmDr. Petr Červený, Ph.D.: Farmaceutická péče u nemocných s chronickým zánětem střeva

18.35 - 19.00 Diskuze a ukončení odborného části programu
20.15 Odjezd na společenský večer
21.00 Společenský večer Valtice – Valtické podzemí


Sobota 29.11.2008

Klinická farmacie v terapii a praxi

Předsedající Mgr. J. Malý, Mgr. E. Tlustá
8.45 – 9.45 Volná sdělení
8.45 - 9.00

PharmDr. Šárka Sedláčková, MBA: Infekční komplikace u hematoonkologických nemocných

9.00 - 9.15

PharmDr. Tatiana Foltánová, Mgr. Petra Balátová, doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.: Biologická léčba Crohnovy nemoci u pacientů rezistentních na konzervativní léčbu

9.15 - 9.30

PharmDr. Dana Syrová: Vybrané kazuistiky řešené klinickým farmaceutem na hematoonkologické klinice VFN Praha

9.30 - 9.45

Mgr. Irena Kopicová, Mgr. Lucie Kotlářová: Pediatrická lékárenská péče: Prednison v pediatrické praxi a jeho magistraliter příprava per os

9.45 - 10.15

Přestávka

10.15 – 12.30

Klinická farmacie vs. klinická farmakologie – kulatý stůl(moderuje prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.)

10.15 - 11.15

PharmDr. Daniela. Fialová, Ph.D., Mgr. Jana Gregorová, PharmDr. Přemysl Černý: Farmaceut u lůžka a jaké jsou limity? Spolupráce s klinickou farmakologií

11.15 - 11.35

Prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová: Zkušenost spolupráce lékaře s klinickým farmaceutem

11.35 - 12.05

MUDr. Karel Macek, CSc, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.: Role klinické farmakologie a jaké jsou limity? Spolupráce s klinickou farmacií

12.05 - 12.30

Diskuze

12.30 - 13.00

MUDr. Martin Slezák: První pomoc – II. část

13.00 - 13.15 Přestávka
13.15 - 15.00

Workshopy
Interaktivní seminář (hlavní sál – max. 50 účastníků)
MUDr. Karel Macek, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
WP 1 (kavárna, místnost A - pouze 20 účastníků)
MUDr. Martin Slezák: Praktický nácvik neodkladné resuscitace
WP 2 (kavárna, místnost B - 20 účastníků)
Workshop lektorů interaktivních dispenzačních seminářů:
PharmDr. Jiří Lukáč: Kazuistika s neurologickou problematikou

 

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS