X. Symposium klinické farmacie René Macha

SEKCE KLINICKÉ FARMACIE ČFS ČLS JEP PRAHA a
KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE FAF UK HK

si Vás dovolují pozvat na

X. Symposium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Racionální terapie u vybraných GIT chorob
Klinická farmacie v teorii a praxi

Mikulov, 28. - 29. 11. 2008

Organizační výbor

Předseda: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové: Mgr. Marcela Koňáková, Ludmila Kynkorová, Tomáš Holeček, Mgr. Josef Malý, Mgr. Martin Doseděl, Mgr. Eva Tlustá, Mgr. Veronika Vlčková, PharmDr. Lada Machová
 

za ČFS: prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.
předseda ČFS
  za SKF ČFS: PharmDr. M. Zajícová
předseda SKF ČFS

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS