Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové oslavila 45. výročí založení

Oslavy 45. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vyvrcholily v pátek 17. října 2014 v prostorách Filharmonie Hradec Králové a v sobotu 18. 10. 2014 dnem otevřených dveří a besedou vedení fakulty s absolventy FaF UK v HK.
Slavnostní páteční večer v sále hradecké filharmonie zahájil projev současného děkana fakulty doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. a rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Po té se rozezněly tóny slavnostního koncertu Filharmonie Hradec Králové v čele se sólistou Janem Mráčkem pod vedením dirigenta Andrease Sebastiana Weisera. Poté následoval společenský večer spojený s rautem v příjemné atmosféře, kterou dokreslila studentská jazzová kapela DiJazzTiva.

V sobotu 18. 10. 2014 se otevřely dveře fakulty pro návštěvníky z řad absolventů, kteří si mohli prohlédnout všechna fakultní pracoviště a setkat se se svými učiteli a zaměstnanci fakulty. Součástí sobotního programu byla diskuse vedení s absolventy fakulty k chystaným změnám ve výuce, aktuálnímu stavu fakulty a vývoji farmacie jako oboru. Patrně nejvíce viditelným prvkem jsou čile probíhající rekonstrukce fakulty a také výstavba první budovy Kampusu UK, ale ruch se nevyhýbá ani vnitřním záležitostem. Jak upozornil na zahájení diskuze děkan fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: „Už se nemůžeme srovnávat pouze s Českem, ale v některých oblastech musíme být světoví nebo alespoň na evropské úrovni. Z vnějších kontaktů a od absolventů slyšíme stále sílící požadavek, aby fakulta zviditelňovala farmaceutický obor jako takový.“ Světovost chce děkan podpořit i zvýšením mezinárodního zapojení studentů pregraduálního a postgraduálního studia. V současnosti se dokončují podpisy nového programu Erasmus+, kde by děkan rád dosáhl až 20% výjezdů studentů do ciziny při tvorbě diplomové práce. Důležitým krokem pro budoucí vývoj je však přechod na nové finanční období od roku 2015 a účast fakulty na evropských projektech a jednotlivých operačních programech. Zásadním cílem rozvoje je pak kompletní dostavba univerzitního kampusu Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice Hradec Králové kolem roku 2020, který tak po svém dokončení vytvoří propojený systém budov se změněným způsobem akademického života.

Ve spojení se zvýšením kvality našich absolventů fakulta přistoupila ke změnám ve výuce, které představil proděkan pro studium prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. První fáze změn studijních plánů se začala realizovat pro nově přijaté studenty již v letošním roce. Fakulta si tak dává závazek zachovat výchovu farmaceutů v celé šíři oboru a připravit své absolventy na působení v jakémkoliv směru farmacie, nikoliv pouze do lékárny. Reflektuje i na rostoucí saturaci lékáren magistry a ubývající podíl farmaceutů-vlastníků lékáren a dává tím svým absolventům šanci na širší uplatnění v jednotlivých farmaceutických oborech. Právě pro tyto změny je velice výhodná zpětná vazba absolventů, neboť fakulta musí být vnímavá na podněty ze svého okolí.
Oslavy fakulty k 45. výročí založení jsou doplněny doprovodnými akcemi, které probíhají po celý rok 2014.

Uznávaná vědecká a pedagogická instituce dneška

Farmaceutická fakulta patří již neodmyslitelně ke koloritu Hradce Králové a celého regionu, plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávací struktuře a v oblasti speciální vědecké činnosti. Přes počáteční obtíže, se kterými se ovšem fakulta velmi dobře vyrovnala, se stala uznávanou vědeckou a pedagogickou institucí. V letošním roce, kdy slaví své 45. výročí vzniku, se může pochlubit již téměř šesti tisícovkami absolventů a velmi významnou vědeckou aktivitou, která je nepřehlédnutelná v rámci celé České republiky.
Dnes se fakulta, v přepočtu na jednoho vysokoškolského pracovníka, v kvantitativním vyjádření výsledků vědecké činnosti umísťuje trvale na předních místech v rámci Univerzity Karlovy. Zcela jistě k tomu přispívá to, že má akreditovány 4 programy doktorského studia zahrnující celkem 12 oborů a v 7 oborech má právo provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Přejeme fakultě další rozvoj, množství nadaných studentů a ještě více vynikajících odborníků na poli farmacie.
 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS