Program oslav 45. výročí založení fakulty

Hlavní akce

17. října 2014

Zahájení: 18:00 hod.

Místo konání: Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777

Program slavnostního večera:

  • Projev děkana FaF UK doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.
  • Projev rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
  • Koncert Filharmonie Hradec Králové
    • Antonín Dvořák - Houslový koncert a moll op. 53 B 108
    • Antonín Dvořák - Slovanské tance, I. řada op. 46 B 83
  • Raut v budově Filharmonie Hradec Králové
    k poslechu zahraje studentská kapela DiJazzTiva

18. října 2014

Místo konání: Farmaceutická fakulta UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové

Program:

od 9:00 hod.

Den otevřených dveří fakulty – možnost prohlídky fakultních pracovišť, setkání s učiteli a zaměstnanci

11:00 hod. Absolventi diskutují s vedením fakulty - "beseda u kulatého stolu" v posluchárně A – absolventi + vedení fakulty


Od 9 do 15 hod. budou probíhat individuální prohlídky nové expozice průmyslové farmacie Českého farmaceutického muzea v Kuksu.
Vedoucí muzea Mgr. Valášková, Ph.D. zašle zaregistrovaným zájemcům organizační informace emailem. Výlet není organizován, počítá se s individuální přepravou. Průvodci k prohlídce muzea zajištěni. 

Doprovodné akce

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS