Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2018

Obrazy, kresby a grafika Jiřího Ščerbakova

UkázkaVýstava probíhala od 5. 3. do 28. 3. 2018 v Galerii Na Mostě.

Jiří Ščerbakov (12. 11. 1926 – 24. 9. 2007)
/Signatura Šč nebo Joff/

Studoval na Střední odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a v letech 1948 – 1953 na VŠUP v Praze v ateliéru prof. Emila Filly. Celý život pobýval v rodném Hradci Králové, ale bohatým zdrojem inspirace byly i jeho cesty do zahraničí – do Španělska, Francie, Střední Asie nebo Rakouska. Nejhlubším dojmem na něho zapůsobila Paříž a atmosféra Vídně.

Jeho raná tvorba byla především v oblasti grafiky. Technika linořezu se stala jeho nejvlastnějším vyjadřovacím prostředkem pro dramatičnost a bezprostřednost, kterou v sobě nese. Postupem času vstoupila do linořezů barva. Ale nebyl to jen linořez a linoryt, z grafických technik si vybral ještě suchou jehlu, kde mohl uplatnit výbornou kresbu. Jeho kresby jsou ještě zajímavější. V první řadě mistrovským zvládnutím, pozoruhodností spontánní a jisté linie, jež dokáže zachytit vše.

Jeho malby jsou po výtvarné stránce perfektně zvládnuté, plátna vyprávějí s bravurní lehkostí drobné příběhy, odráží střípky vzpomínek a tu a tam si třeba sarkasticky rýpnou. S vervou malované výjevy prozrazují autorovy názory, zaznamenávají úvahy a to tak, že nezřídka s nosem zabořeným do barev, zkoumáme drobné texty, veršíky, přípisy a zdánlivě nelogické atributy, které umělec do svých děl vtiskl. Trvalou průvodkyní při práci byla malíři klasická hudba, čtyřnohý společník Čumáček a živé květiny.

Portréty v grafice ze sbírky MUDr. Rudolfa Príbyše

UkázkaVýstava probíhala od 29. 1. do 2. 3. 2018 v Galerii Na Mostě.

„Při portrétování není nejpodstatnější usilovat o realistickou podobu. Podoba se vyvíjí podle toho, jakou výzvu, zprávu nebo otazník v sobě umělec nese."
Vladimír Preclík

Portrét je malířské, grafické nebo sochařské zobrazení člověka v jeho tělesné a duchovní jedinečnosti a patří k nejrozsáhlejším kapitolám dějin výtvarného umění. Za portrét bývá označováno i zpodobení, které nezobrazuje individualitu lidské rysy, ale přináší je pouze typově nebo pomocí atributu či alegorie. Tuto charakteristiku najdeme ve Slovníku výtvarného umění.

Vystihnout portrétní znaky není snadné. Vyžaduje to od umělce mimořádnou pozorovací schopnost, aby dal portrétu živý výraz, vyjádřil duševní hnutí. Portrét by měl být svědectvím toho, co umělec k portrétované osobě cítí, co prožívá, vyznává se ze svého vztahu k ní, říká, čím je okouzlen, jak prožívá setkání s ní. Nejde tedy o přesnost jednotlivostí, ale o výraz celku.

Mezí sběrateli grafiky a exlibris patří portrét mezi velkou sběratelskou skupinu. I MUDr. Rudolf Príbyš věnoval značnou část své sbírky portrétům slavných osobností: vědcům, hudebníkům, skladatelům, spisovatelům, malířům, historickým osobnostem, básníkům...

Připravili jsme pro vás výstavu z jeho sbírky ve dvou oddílech. V prvním je srovnání portrétů jedné osobnosti, jak je vidí jednotliví grafici. Druhý oddíl představuje přehled určitého umělce, který se kromě jiných námětů věnuje portrétům a vyrovnává se s nimi po svém.

Esence Světa Elišky Skálové

UkázkaVýstava trvala od 8. 1. do 26. 1. 2018 v Galerii Na Mostě.

Eliška Skálová (nar. 1991 v Hradci Králové) byla už v předškolním věku žákyní výtvarného oboru hradecké ZUŠ Na Střezině, vynikala tvořivostí, fantazií i manuální zručností. Žákyní umělecké školy (později ZUŠ Havlíčkova Pardubice) byla pak až do zahájení studia architektury a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po dokončení bakalářského studia pokračovala studiem architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, které dokončila v letošním roce.

V současnosti spolupracuje s architektonickým ateliérem chmelík & partneři v Hradci Králové.

I během studií se Eliška Skálová ve volném čase věnovala výtvarné činnosti, hlavně malbě. Jejími oblíbenými technikami jsou křídy, akvarely i olejové barvy. Malování je pro ni odpočinkem a radostí. Náměty pro své obrazy čerpá převážně z přírody, která jí obklopuje. Vkládá do nich své vidění světa, své pocity a fantazii.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS