Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2018

Betlémy ze sbírky rodiny Sochorových

UkázkaVýstava trvala od 3. 12. do 4. 1. 2019 v Galerii Na Mostě.

Galerie Na Mostě Farmaceutické fakulty Univerzity v Hradci Králové v prosinci nabídne téma ryze vánoční. Vystaví část sbírky betlémů rodiny Sochorových - historické vyřezávané betlémy, menší betlémské soubory vyrobené z papíru, cínu či z kukuřičného šustí. Část výstavy také představí tvorbu řezbáře Jakuba Sochora z Hradce Králové. Součástí expozice bude i ukázka postupu při vyřezávání dřevěných figurek, při výrobě staveb do betlémů nebo při opravě poničených dřevěných figur darovníků.

K vidění budou například část Kralického betlému ze Šumperska (útěk do Egypta, Herodesův palác a darovníci), betlém řezbáře Jana Merty, Kralický betlém Josefa Schwarzera mladšího s kulisami města z Podkrkonoší, betlém řezbáře Luboše Janouška z Výčap nebo cínový betlém P. Rýgra z Náchodska.

Fauna v exlibris a drobné grafice ze sbírky Zdeňky Roušarové

UkázkaVýstava trvala od 5. 11. do 30. 11. 2018 v Galerii Na Mostě.

Ing. Zdeňka Roušarová žije v Pardubicích. Vystudovala Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Svoji odbornost využila v telekomunikacích na Ředitelství spojů v Praze a v Pardubicích. I při svém technickém povolání měla zájem o kulturu, hudbu a výtvarné umění.

S grafikou se setkávala na výstavách a v antikvariátech a tam je také počátek její sbírky. To bylo v roce 1979. Léta plynula a její sbírka se rozrůstala. Až v roce 2006 se sběratelce dostalo prostřednictvím pana Ing. Soukupa té cti, že mohla výběr ze své sbírky předvést na výstavě právě v Galerii Na Mostě. Při této příležitosti se tenkrát seznámila s královéhradeckými a hlavně pardubickými sběrateli grafiky, kteří ji přijali do svého spolku a s nimiž navázala přátelství a spolupráci.

Oblíbeným námětem sběratelky, ale i tvorby mnoha umělců grafiků, je příroda a její tvorové. Rozhodla se proto nabídnout jako námět této výstavy faunu v exlibris a drobné grafice.

Setkání - stretnutie
Martin Srb (oceloryt), Peter Čepec (olejomalba)

Výstava probíhala od 8. 10. do 2. 11. 2018 v Galerii Na Mostě.

Reportáž z vernisáže výstavy...

Žeň českého a slovenského exlibris

UkázkaVýstava probíhala od 3. 9. do 5. 10. 2018 v Galerii Na Mostě.

Spolek sběratelů a přátel exlibris vyhlásil rok 2018 Rokem českého exlibris.

Sběratelství exlibris, které se k nám šířilo ze zahraničí a aktivity našich nadšených sběratelů vyústilo 16. 11. 1918, kdy se v Praze konala ustavující valná hromada Československého spolku sběratelů a přátel exlibris. V letošním roce, kdy si připomínáme sto let nepřetržité činnosti trvání Spolku, se koná řada výstav exlibris. I Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a České farmaceutické muzeum v Kuksu se pravidelnou přehlídkou Žeň - Žatva českého a slovenského exlibris k těmto oslavám připojuje.

„Stojí za připomenutí, že tato přehlídka vyšla z aktivity Spolku sběratelů, jehož výbor se snažil vždy koncem roku získat přehled o současné tvorbě exlibris a zpřístupnit ji členům. Pravidelným komentátorem těchto přehlídek získaných značek byl prof. Vojtěch Cynibulk, který kolekci slovně hodnotil při promítání na schůzkách sběratelů. Jeho každoroční přednáška byla pro sběratele velmi zajímavá. Promítání má však své nevýhody. Každému lístku je vyhrazena jen krátká doba. Výstava odstraňuje tyto nevýhody, dovoluje nerušené, výkladem neovlivněné vnímání grafiky a má i znamenitý význam propagační. Dík tedy docentu Václavu Ruskovi a Galerii Na Mostě v Hradci Králové, že se ujali pořádat každoroční přehlídku exlibris.“
RNDr. Karel Samšiňák, CSc., předseda SSPE, 1994.

Keramika Hany Böhmové - kořeny a inspirace

UkázkaVýstava probíhala od 9. 7. do 31. 8. 2018 v Galerii Na Mostě.

Výstava „Kořeny a inspirace“ nabízí náhled do keramického světa Hany Böhmové. Jakými slovy jej vystihnout? Lidský, naivní nebo pohádkový? Keramika Hany Böhmové je pestrá a různorodá. Na výstavě najdete především velké malované keramické kachle, ale také keramické figury a sošky.

Proč se výstava jmenuje „Kořeny a inspirace“? Protože Hana Böhmová pochází z Chrudimi a jedním z témat jsou právě východočeská města a jejich symboly. S kořeny souvisí i další téma, téma rodiny a mateřství.

A inspirace? Ta je všude kolem. Hana Böhmová ji čerpá nejčastěji v přírodě, ráda tvoří dle živých rostlin. Mnoho námětů nabízí i česká fauna. Na výstavě pak objevíte hlavně představitele ptačí říše.

42. výstava prací zaměstnanců a studentů, 34. výstava prací jejich dětí - Memoriál prof. Haise, 12. ročník výstavy Erasmáci na cestách - fotografie

Výstava trvala od 28. 5. do 25. 6. 2018 v Galerii Na Mostě.

Tradiční výstava výtvarné tvorby (od malby a kresby, koláží, grafiky, fotografií po batiku, drhání, výrobu bižuterie a keramiku) zaměstnanců, studentů a dětí zaměstnanců.

Výstava JAZZ WORLD PHOTO

UkázkaVýstava probíhala od 26. 4. do 25. 5. 2018 v Galerii Na Mostě.

JAZZ WORLD PHOTO je mezinárodní fotografická soutěž, která oč kratší má tradici (ty roky se stále ještě dají spočítat na prstech jedné ruky), o to většího nabývá věhlasu. Do soutěže se kromě evropských hlásí fotografové z Malajsie, Jižní Korey, Ekvádoru, Kuby, Venezuely, USA, Austrálie, Jihoafrické republiky nebo Maroka a kolekce nejlepších snímků už mohli vidět zájemci v New Yorku, Belgii, Itálii či Polsku. Vzhledem ke skutečně světovému záběru a ohlasu je pozoruhodné, že kořeny tento projekt zapustil ve východních Čechách v Trutnově. Přesněji na tamním festivalu Jazzinec. Otci zakladateli pak byli zkušený hudební dramaturg a organizátor festivalu Tomáš Katschner a renomovaní fotografové Patrick Marek a Ivan Prokop. Z jedné výstavy v rámci festivalu vznikla soutěž, která dnes otevírá dveře talentům z celého světa. Jak se to podařilo? Kromě originálního nápadu a renomé zakladatelů v komunitě jazzových hudebníků a fotografů pomohly s šířením nápadu sociální sítě. Záměr nezůstal bez odezvy, naopak, organizátoři každoročně dostávají stovky fotografií z desítek zemí. Díky tomu už po světě putovala řada kolekcí nejúspěšnějších snímků, z nichž ta nejnovější bude teď k vidění v Galerii Na Mostě.

Miroslav Petřík: Volná grafika – exlibris – fotografie juda

UkázkaVýstava probíhala od 3. 4. do 21. 4. 2018 v Galerii Na Mostě.

Miroslav Petřík (1959, České Budějovice) vystudoval Střední průmyslovou školu, obor elektrotechnika, v Písku. Vedle elektrotechniky ho lákalo výtvarné umění. Zájem o vyjádření vlastního viděného, myšlenek a představ ho přivedlo k samostudiu pro zdokonalení v umění. K jeho výtvarnému vzdělání přispěly lekce u umělců Františka Doubka v Písku, Miroslava Konráda v Českých Budějovicích, studium na Lidové konzervatoři v Praze u akademických malířů a grafiků Ladislava J. Kašpara a Josefa Palečka. Velmi cenné mu byly konzultace a korektury předložených prací u Jiřího Corvina, Jaroslava Klápště a zejména u profesora AVU Ladislava Čepeláka.

Z bohatého poučení je u Miroslava Petříka široké spektrum užitých výtvarných technik. V technice akvarelu a pastelu tvoří přímo v plenéru, v oleji je to vytváření barevné výrazovosti a harmonie, v grafice volí většinou techniku tisku z hloubky a to čárkový lept s akvatintou nebo suchou jehlou. Motivem jsou městské veduty, vegetace, hudební rezonance, ve sportu judo. Úspěšnou kapitolou jeho díla je exlibris a příležitostná drobná grafika rozesetá ve sbírkách snad celého světa.

Od roku 2010 se Miroslav Petřík věnuje také fotografii. Je trenérem juda a tak pro Český svaz juda fotografuje důležité domácí a světové turnaje. Vysoko si cení prezentace své tvorby při XXVI. Mezinárodním kongresu exlibris v Chrudimi 1996, Hosté Hollaru 2004 a XXIV. Mezinárodním bienále exlibris v Malborku 2013. V Týně nad Vltavou, kde žije, je ředitelem Městského domu dětí a mládeže a je tam od roku 2016 spolupořadatelem a „duší“ Vltavotýnského sympozia drobné grafiky. Vzniklá díla jsou pak vystavena v Městské galerii Týn nad Vltavou.

Obrazy, kresby a grafika Jiřího Ščerbakova

UkázkaVýstava probíhala od 5. 3. do 28. 3. 2018 v Galerii Na Mostě.

Jiří Ščerbakov (12. 11. 1926 – 24. 9. 2007)
/Signatura Šč nebo Joff/

Studoval na Střední odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a v letech 1948 – 1953 na VŠUP v Praze v ateliéru prof. Emila Filly. Celý život pobýval v rodném Hradci Králové, ale bohatým zdrojem inspirace byly i jeho cesty do zahraničí – do Španělska, Francie, Střední Asie nebo Rakouska. Nejhlubším dojmem na něho zapůsobila Paříž a atmosféra Vídně.

Jeho raná tvorba byla především v oblasti grafiky. Technika linořezu se stala jeho nejvlastnějším vyjadřovacím prostředkem pro dramatičnost a bezprostřednost, kterou v sobě nese. Postupem času vstoupila do linořezů barva. Ale nebyl to jen linořez a linoryt, z grafických technik si vybral ještě suchou jehlu, kde mohl uplatnit výbornou kresbu. Jeho kresby jsou ještě zajímavější. V první řadě mistrovským zvládnutím, pozoruhodností spontánní a jisté linie, jež dokáže zachytit vše.

Jeho malby jsou po výtvarné stránce perfektně zvládnuté, plátna vyprávějí s bravurní lehkostí drobné příběhy, odráží střípky vzpomínek a tu a tam si třeba sarkasticky rýpnou. S vervou malované výjevy prozrazují autorovy názory, zaznamenávají úvahy a to tak, že nezřídka s nosem zabořeným do barev, zkoumáme drobné texty, veršíky, přípisy a zdánlivě nelogické atributy, které umělec do svých děl vtiskl. Trvalou průvodkyní při práci byla malíři klasická hudba, čtyřnohý společník Čumáček a živé květiny.

Portréty v grafice ze sbírky MUDr. Rudolfa Príbyše

UkázkaVýstava probíhala od 29. 1. do 2. 3. 2018 v Galerii Na Mostě.

„Při portrétování není nejpodstatnější usilovat o realistickou podobu. Podoba se vyvíjí podle toho, jakou výzvu, zprávu nebo otazník v sobě umělec nese."
Vladimír Preclík

Portrét je malířské, grafické nebo sochařské zobrazení člověka v jeho tělesné a duchovní jedinečnosti a patří k nejrozsáhlejším kapitolám dějin výtvarného umění. Za portrét bývá označováno i zpodobení, které nezobrazuje individualitu lidské rysy, ale přináší je pouze typově nebo pomocí atributu či alegorie. Tuto charakteristiku najdeme ve Slovníku výtvarného umění.

Vystihnout portrétní znaky není snadné. Vyžaduje to od umělce mimořádnou pozorovací schopnost, aby dal portrétu živý výraz, vyjádřil duševní hnutí. Portrét by měl být svědectvím toho, co umělec k portrétované osobě cítí, co prožívá, vyznává se ze svého vztahu k ní, říká, čím je okouzlen, jak prožívá setkání s ní. Nejde tedy o přesnost jednotlivostí, ale o výraz celku.

Mezí sběrateli grafiky a exlibris patří portrét mezi velkou sběratelskou skupinu. I MUDr. Rudolf Príbyš věnoval značnou část své sbírky portrétům slavných osobností: vědcům, hudebníkům, skladatelům, spisovatelům, malířům, historickým osobnostem, básníkům...

Připravili jsme pro vás výstavu z jeho sbírky ve dvou oddílech. V prvním je srovnání portrétů jedné osobnosti, jak je vidí jednotliví grafici. Druhý oddíl představuje přehled určitého umělce, který se kromě jiných námětů věnuje portrétům a vyrovnává se s nimi po svém.

Esence Světa Elišky Skálové

UkázkaVýstava trvala od 8. 1. do 26. 1. 2018 v Galerii Na Mostě.

Eliška Skálová (nar. 1991 v Hradci Králové) byla už v předškolním věku žákyní výtvarného oboru hradecké ZUŠ Na Střezině, vynikala tvořivostí, fantazií i manuální zručností. Žákyní umělecké školy (později ZUŠ Havlíčkova Pardubice) byla pak až do zahájení studia architektury a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po dokončení bakalářského studia pokračovala studiem architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, které dokončila v letošním roce.

V současnosti spolupracuje s architektonickým ateliérem chmelík & partneři v Hradci Králové.

I během studií se Eliška Skálová ve volném čase věnovala výtvarné činnosti, hlavně malbě. Jejími oblíbenými technikami jsou křídy, akvarely i olejové barvy. Malování je pro ni odpočinkem a radostí. Náměty pro své obrazy čerpá převážně z přírody, která jí obklopuje. Vkládá do nich své vidění světa, své pocity a fantazii.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS