Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2015

Výstava kravatových uzlů - Matematika a extravagance ruku v ruce

KravatyVýstava trvala do 8. 1. 2016.

Jazyk vzorců kravatových uzlů vymysleli teoretičtí fyzikové Thomas Fink a Yong Mao z univerzity v Cambridge a publikovali jej ve slavné knize „The 85 ways to tie a tie“, která vyšla na sklonku dvacátého století. Od doby vydání zmíněné knihy však vývoj uzlů neuvěřitelně pokročil. Prakticky nemine měsíc, aby se na kravatových internetových kanálech neobjevil nějaký nový uzel. Čelní struktura nových uzlů je velmi rozmanitá. Používají se nové tvůrčí postupy. Např. se uzel tvoří užším koncem kravaty, na hotových uzlech se ještě vytvářejí náplety, nebo se tvoří dva uzly pod sebou, či dokonce se tvoří uzel na dvou na sobě položených kravatách. A konečně můžeme mít i dva uzly na dvou kravatách.

Skutečností je, že k jedné zjednodušené geometrické podobě mohou vést i desítky různých sekvencí (zapisovaných pomocí vzorců). Je tedy užitečné takové uzly, které „prakticky vypadají stejně“ sdružit do rodů, stručně řečeno geometrií. A takových rodů je mnoho desítek. Hlavním cílem naší výstavy je předvést reprezentanty většiny dosud známých rodů, tedy geometrií kravatových uzlů.

Mgr. Ladislav Dvořák

Tisk o výstavě

Výstava exlibris Víťazoslava Chrenka

ExlibrisVýstava trvala do 20. 11. 2015.

Víťazoslav CHRENKO /1952/, je slovenský sběratel, grafik a publicista. Žije a tvoří v Hlohovci. První informace o exlibris získal v ateliéru svého otce, významného grafika Viktora Chrenka /1921 – 2010/. Jeho tvorba je zaměřená na užitkovou grafiku, nejvíce na knižní značku. Vystudoval pedagogiku na Univerzitě Cyrila a Metoda v Nitře a krátce se věnoval učitelskému povolání. Později, po absolvování dalšího studia, pracoval jako skupinový terapeut ve věznici. Po smrti otce pokračuje v rodinné tradici a věnuje se grafické tvorbě. Své exlibris a grafiky tvoří technikou linorytu a kombinovanými technikami. Je aktivním členem Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze a členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí v Uherském Brodě. Je členem kolektivu, který připravuje mezinárodní výtvarnou soutěž v tvorbě knižní značky pro děti 6 – 15leté EX LIBRIS HLOHOVEC. Vede mezinárodní
tvořivou dílnu v Hlohovci. Vystavuje na Slovensku, v Čechách i v zahraničí.

Vyšlo v tisku o výstavě

Galerie_na_Moste_clanek

Oldřich Tlustoš - návrhy mincí a medailí, kresby, obrazy

Oldřich TlustošVýstava trvala do 23. 10. 2015.

Oldřich Tlustoš se narodil 2. 7. 1935 v Hradci Králové, kde žije a tvoří své významné dílo oceňované umělecké úrovně. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru medailérství u prof. Otakara Španiela.

Oldřich Tlustoš má široký záběr tvorby zasahující do oblasti sochařství, malířství, kresby, někdy i grafiky. Je zván Českou národní bankou k návrhům mincí. Přes svoji skromnost přispívá svým dílem ke kulturnímu povědomí rodného města i jeho věhlasu v zahraničí. Kromě Hradce Králové a Kuksu vystavoval v řadě českých i zahraničních měst. Realizoval řadu svých návrhů medailí, památníků a děl v architektuře.

Retro Oldřicha Páleníčka

Retro Oldřicha PáleníčkaVýstava proběhla od 31. 8. 2015 do 25. 9. 2015.

PaeDr. Oldřich Páleníček /1941/ vystudoval stavební hospodářství na SPŠ ve Vysokém Mýtě. V 60. letech začal rozvíjet svůj výtvarný talent – vystudoval kamenosochařství a restaurátorství na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Byl 12 let ředitelem Základní umělecké školy v Bojkovicích. Se svými přáteli založil Sdružení výtvarných umělců moravsko-slezského pomezí a jeho odnož – grafickou skupinu G 90. Žije v Šumicích u Uherského Brodu.

Věnuje se knižní ilustraci, volné grafice a exlibris. Nejcharakterističtější je pro něj technika linorytu, suché jehly a leptu. Dále se věnuje knihtisku a ruční typografické sazbě. Uspořádal mnoho samostatných výstav, účastnil se celé řady kolektivních výstav doma i ve světě (Rakousko, Maďarsko, Německo, Belgie).

Fotografie z vernisáže

retro1retro2retro3

Malé nahlédnutí do divadla DRAK

Malé nahlédnutí do divadla DRAKVýstava proběhla v termínu od 25. 7. 2015 do 29. 8. 2015.

Východočeské divadlo DRAK bylo založeno v roce 1958. Svá představení uvádí nejen na mateřské scéně v Hradci Králové, ale od roku 1964 i na řadě zahraničních zájezdů. Dosavadních 150 premiér, 15 000 představení v 50 zemích celého světa svědčí o neutuchajícím zájmu diváka.

DRAK se stal velmi záhy nejen oblíbeným loutkovým divadlem, ale též spolutvůrcem rozvoje celého českého a posléze světového loutkářství. Mnohé jeho inscenace přinesly neotřelé a často objevné postupy, které byly oceněny řadou cen doma i v zahraničí. V divadle DRAK se pracuje jak s loutkami, tak s činoherci. Loutka se stává přímým a velmi živým partnerem loutkoherce i herce nebo muzikanta. Důležitou složkou inscenací je hudba, včetně zpěvu. Nezastupitelnou úlohu má akční scénografie. Scénický prostor ožívá maskou, figurínou, totemem, rekvizitou, různými objekty.

Výstava Lidová tvorba

Lidová tvorba Výstava proběhla v termínu 29. 6. - 24. 7. 2015.

Výstava má motto: „Co Čech, to umělec aneb Zlaté české ručičky“. Vystavující spolek Šikovné ručičky Stračov – Klenice má 20 členů a pětiletou tradici. Vznik iniciovala dvojice zakladatelek. Přidělená dílna v Obecním úřadu Stračov přilákala další zájemkyně. Nyní působí v rekonstruovaném domě pro několik skupin zájmových činností. V soutěži Vesnice roku získal cenu pro živý venkov. V dobovém oblečení se začal účastnit kulturních a společenských akcí v okolí. K účasti na výstavě přizval Spolek lidové tvorby Hradec Králové. Má 35 členů a dvacetiletou tradici. Nedávno se představil zajímavými pracemi v Galerii u přívozu.

Fotografie z vernisáže

IMG_0081IMG_0123IMG_0133IMG_0166

34. Žatva slovenského a českého exlibris

Kallay Výstava proběhla v termínu 25. 5. - 26. 6. 2015.

34. Žatva slovenského a českého exlibris je významnou kulturní událostí. Vždyť vlastnická knižní značka – exlibris má počátky již ve starověkém Egyptě a naše před tisíci lety v knihovně kněžny Emmy. Naše první moderní exlibris vytvořil Josef Mánes a pokračovateli byli např. Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Bílek a další. Mnozí současní slovenští a čeští tvůrci jsou ctěni i zahraničními obdivovateli. Rozvíjející sběratelství dalo podnět k založení Československého spolku sběratelů a přátel exlibris potvrzeném v listopadu 1918, jako první spolek v novém Československu.

Hašková Komentované přednášky s ukázkami exlibris minulého roku připravované profesorem Vojtěchem Cinybulkem nacházely ohlas i na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a byly inspirací pro vznik výstav Žatev – Žní ve zdejší Galerii na mostě, založené doc. Dr. Václavem Ruskem a členy výtvarného kroužku. Tyto přehlídky tvorby exlibris uplynulého roku dle dosažitelných informací nemají ve světě obdoby. A tak je lze považovat za unikát. K významu Žní – Žatev uvádí PhDr. Jiří Ort z Ústí nad Labem, že zaručují dokumentační kontinuitu, možnost získat poznatky o růstu a uměleckém zrání tvůrců a JUDr. Ladislav Lamač z Olomouce chválí výstavní katalogy, které jsou pravým pokladem.

Text: Ing. Jiří Soukup

Knižní značka 3/2015Ohlas v časopise Knižní značka 3/2015

Katalog 34. Žatvy sestavila Mgr. L. Valášková, Ph.D., a jeho vydání umožnily finanční podpory Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, tiskárny AG Typ a většiny zúčastněných autorů. Výstava Žatvy se konala od 25. 5. do 26. 6. 2015 v Galerii na mostě. Katalog je tištěn barevně a má 56 stran formátu A5. Obsahuje tvorbu exlibris 50 autorů (z toho tři ze Slovenska), 14 studentů a 12 žáků. Předmluvu napsal PhDr. J. Ort. Katalog uzavírá soupis účastí autorů za roky 2005 až 2014.

Vyšlo v tisku o výstavě

exlibris1exlibris2exlibris3exlibris4exlibris5exlibris6

Ukázka40. ročník výstavy prací studentů a zaměstnanců FaF UK, 32. ročník výstavy prací dětí zaměstnanců FaF UK a 10. ročník výstavy studentů "ERASMUS"

Výstava proběhla v termínu 27. 4. - 22. 5. 2015 v Galerii na mostě.

 

Výstava Umělecké novoročenky - do 24. dubna 2015

Umělecké novoročenkyVýstava Umělecké novoročenky ze sbírky MUDr. Rudolfa Príbyše, CSc.

Novoročenky jsou projevem zdvořilosti, posílané náhradou za osobní blahopřání při setkání s lidmi, k nimž nás váže úcta, obdiv, vděčnost, sympatie nebo další formy náklonnosti, plynoucí ze společných idejí, názorů, zájmů a cílů. Grafické novoročenky upoutávají pozornost svými kvalitami estetickými a obsahovými, neboť konzervují konkrétní a neodvolatelná svědectví o aktuálních skutečnostech spolu se spolehlivě vročenými údaji o orientaci, chování a postojích jednotlivců a společenských změn.
/Podle Slavomíra Vencla/

Výstava Mgr. Emil Sláma – Bilance 2. 3. až 27. 3. 2015

Emil Sláma Výtvarník Mgr. Emil Sláma se narodil 29. února 1950 v Brně. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně,. Zabývá se volnou grafikou, dřevěnou skulpturou, keramikou a malbou. Mezi oblíbené oblasti patří ilustrace poezie (Mystérium kříže, Dotenka, Nedoručená pošta, Písmáci dětem a Míjím se s měsícem). Jeho tvorba je zastoupená ve sbírkách Moravské galerie Brno, Památníku národního písemnictví Praha, Kabinetu exlibris v Chrudimi, v muzeích měst Rokycany, Otrokovice, Napajedla a v soukromých sbírkách. V sochařské tvorbě je významným počinem čtrnáct zastavení Křížové cesty nad Hostišovou na Zlínsku a pět monumentálních soch pro Otrokovice. Zúčastňuje se Žní českého a slovenského exlibris v Galerii na mostě.

Mgr. Sláma je vedoucím výtvarného oddělení na ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlech, městu proslulém chovem dostihových koní, proto ve Slámově tvorbě má své místo i námět koně. Mgr. Emil Sláma je občanem města Otrokovice a v rámci občanského sdružení „Rozumění“ pečuje o Městskou galerii s pravidelnými výstavami významných autorů.

2. 2. - 27. 2. 2015
Renata Oppeltová: Ilustrace z krkonošských hor

Oppeltová Výstava děl Renaty Oppeltové  k životnímu jubileu umělkyně. Výstava proběhla v prostorách Galerie  od 2. 2. do 27. února 2015.

Renata OPPELTOVÁ, akademická malířka se narodila 9. ledna 1960 ve Vrchlabí, kde dosud žije a tvoří. První výtvarné kroky byly u krkonošského výtvarníka Aloise Zlatníka. Odborné výtvarné vzdělávání započala v letech 1975 až 1979 na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě u prof. Viléma Dostrašila. Po krátkém působení jako výtvarnice v oddělení propagace Okresního kulturního střediska v Trutnově studovala v letech 1981 až 1987 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru knižní ilustrace a užité grafiky u prof. Jiřího Mikuly. Po absolvování se vrátila na sklářskou školu v Železném Brodě jako výtvarník – pedagog, tedy do ateliéru, kde sama dříve studovala. Veřejný zájem o ilustrátorskou tvorbu přivedl akademickou malířku Renatu Oppeltovou do oddělení propagace ve Správě krkonošského národního parku ve Vrchlabí, kde těžištěm tvorby byla ilustrace časopisu Krkonoše. To bylo v letech 1996 až 2010. Po ukončení pracovního závazku se věnovala „na volné noze“ ilustrační tvorbě a výtvarným řešením na zakázku jednotlivců, podniků a společností. Ve výtvarném díle dává zaznít krásám krkonošských hor, figuře horalů, postavám tamních pohádek a pověstí, živočichům i rostlinné přírodě.

Fotografie z vernisáže výstavy

VernisážVernisáž

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS