Kontakt

Dětská skupina Fafík v Hradci Králové

Základní údaje

Název zařízení

Dětská skupina Fafík

Adresa zařízení

Podnikatelské centrum, Hradecká 1151,
500 03 Hradec Králové

Zřizovatel/provozovatel

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

zastoupená doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.,  děkanem FaF UK

Sídlo

Ak. Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové

IČO

00216208

Bankovní účet

279740419/0300

Kompetentní oddělení v rámci zřizovatele

Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje (dále jen „GRO”)

Kompetentní osoba v rámci zřizovate

Mgr. Kateřina Picková, Vedoucí DS, pickovaka@faf.cuni.cz, +420 732 555 492

Typ zařízení

Veřejná dětská skupina s celodenní péčí

Číslo telefonu zařízení

+420 730 169 753

E-mail

fafik@faf.cuni.cz

Webové stránky zařízení

http://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Detska-skupina/

Hlavní pečující osoba

Kamila Metzlová

Monika Kubátová

Počet místností

3 (herna, kuchyňka s jídelnou a místnost na odpočinek/spaní) + chodby + šatna + sociální zařízení

Provozní doba

Po – Pá (7.00– 16.30 hodin). Po dohodě lze provozní dobu upravit dle potřeb rodičů, I individálně.

O státních svátcích, připadajících na pracovní den je dětská skupina uzavřena. O letních prázdninách je provoz standardní. Otevírací doba může být upravena dle potřeb rodičů.

Zahájení provozu zařízení

1. 9. 2016

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS