Kontakt

Dětská skupina Fafík v Hradci Králové

Základní údaje

Název zařízení

Dětská skupina Fafík

Adresa zařízení

Podnikatelské centrum, Hradecká 1151,
500 03 Hradec Králové

 

Zřizovatel/provozovatel

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zastoupení doc.PharmDr, Tomášem Šimůnkem, Ph.D. – děkanem FaF UK

Sídlo

Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO

00216208

Bankovní účet

258236061/0300

Kompetentní oddělení v rámci zřizovatele

Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů (dale jen „OSREP”)

Kompetentní osoba v rámci zřizovate

Ing. Mgr. Alena Jungová (vedoucí OSREP), vasovaa@faf.cuni.cz, +420 739 488 289

Ing. Luděk Váša (zastupující vedoucí OSREP), vasal@faf.cuni.cz, +420 731 436 063

 

Typ zařízení

Veřejná dětská skupina s celodenní péčí

Číslo telefonu zařízení

+420 730 169 753

E-mail

fafik@faf.cuni.cz

Webové stránky zařízení

http://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Detska-skupina/

Hlavní pečující osoba

Ilona Pažoutová

Další pečující oosoby

Bc. Gabriela Bedrnová

Kapacita zařízení

12 dětí (věkové rozmezí od narození, resp. 1 či 3 let do zahájení povinné školní docházky)

Počet místností

3 (herna, kuchyňka s jídelnou a místnost na odpočinek/spaní) + chodby + šatna + sociální zařízení

Provozní doba

Po – Pá (7.00– 16.30 hodin). Po dohodě lze provozní dobu upravit dle potřeb rodičů, I individálně.

O státních svátcích, připadajících na pracovní den je dětská skupina uzavřena. Otevírací doba může být upravena dle potřeb rodičů.

Zahájení provozu zařízení

1. 9. 2016

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS