Významná ocenění - rok 2018

Ocenění studentů

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových”

 • PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická chemie
 • Školitel: prof. V. Nováková, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů”

Bolzanova cena v kategorii biomedicínských oborů
Univerzita Karlova

 • PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická chemie
 • Školitel: prof. V. Nováková, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů”

Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci 
Magistrát města Hradec Králové

 • PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán”

Nejlepší publikace za rok 2017/2018
Česká společnost pro aterosklerózu

 • Mgr. Barbora Vitverová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Disertační práce: “Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce”
 • Publikace: Vitverova B, Blazickova K, Najmanova I, Vicen M, Hyšpler R, Dolezelova E, Nemeckova I, Tebbens JD, Bernabeu C, Pericacho M, Nachtigal P. Soluble endoglin and hypercholesterolemia aggravate endothelial and vessel wall dysfunction in mouse aorta”, Atherosclerosis. 2018 Apr; 271:15-25. (impakt faktor 4,467)

Nejlepší sdělení
22. kongres o ateroskleróze v Olomouci pořádaný Českou společností pro aterosklerózu

 • Mgr. Matěj Vicen - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Disertační práce: “Solubilní endoglin a jeho vliv na buňky cévní stěny”
 • Poster: “Endoglin role in oxysterol induced endothelial dysfunction in human aortic endothelial cells”

Nejlepší přednáška (2. místo)
XIV. International Conference on Flow Analysis (Flow Analysis 2018), Bangkok, Thajsko

 • Mgr. Kateřina Fikarová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Sklenářová, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Automatizace nových extrakčních a derivatizačních postupů pro farmaceutickou analýzu s použitím in-syringe analýzy a spojení se separací”
 • Přednáška: “Automatic investigation of the bioaccessibility of phthalates and bisphenol A from microplastics in seawater under flow-through dynamic extraction conditions using an on-line switching valve HPLC system”

Nejlepší poster
Conference Euroindoamerican Natural Products Meeting, Madrid

 • Mgr. Eliška Kohelová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakognosie a toxikologie přírodních látek
 • Školitel: doc. Cahlíková, Katedra farmaceutické botaniky
 • Disertační práce: “Alkaloidy Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae): izolace, strukturní identifikace, biologická aktivita”
 • Poster: “Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes citrina and their biological activity”

Nejlepší poster
European Pharmaceutical Students Association Annual Congress (EPSA AC2018), Baarlo, Nizozemí

 • Adam Majcher - magisterský studijní program Farmacie
 • Školitel: dr. Opálka, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Diplomová práce: “Syntéza a hodnotenie l'udských 6-hydroxyceramidov”

Nejlepší poster
Conference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018, Olomouc

 • Mgr. Petra Reimerová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Štěrbová, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Analýza léčiv a potenciálních léčiv v biologickém materiálu s využitím LC-MS”
 • Poster: “SPME as a tool for determination of plasma protein binding of a novel anti-cancer drug – DpC”

1. místo v kategorii “Vědecká ilustrace a virtuální příroda” v soutěži Věda je krásná
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • Bc. Linda Pokorná - magisterský studijní program Farmacie
 • Fotografie: “Apoptóza”

Ocenění zaměstnanců

Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii
Česká společnost chemická

 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - cena pro vědce do 35 let věku za vynikající výsledky ve výzkumu v organické chemii a v bioanorganické a bioorganické chemii
 • Pracoviště: Katedra organické a bioorganické chemie
 • Práce: “Příprava látek ze skupiny dusíkatých heterocyklů s potenciální antituberkulotickou či kardioprotektivní účinností”

Medaile Emila Votočka
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Ing. František Švec, Dr.Sc. - cena pro vědecké pracovníky za pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci školy
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

Medaile Honori et Merito
Česká lékárnická komora

 • prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. – ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj a přínos oboru
 • Pracoviště: Katedra sociální a klinické farmacie

Nejlepší poster
6. česká lipidomická conference, Praha

 • PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - cena pro vědecké pracovníky za pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci školy
 • Pracoviště: Katedra organické a bioorganické chemie
 • Poster: “The Effects of Omega O‐Acylceramides on Microstructure and Permeability of Model Skin Lipid Membranes”

Absolutní vítěz a 1. místo v kategorii “Vědecká fotografie” v soutěži Věda je krásná 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra biochemických věd
 • Fotografie: “Temná strana minerálů”

Cena Josefa Chmelíka za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2018
Proteomické sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii

 • PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie
 • Publikace: Lenčo J, Vajrychová M, Pimková K, Prokšová M, Benková M, Klimentová J, Tambor V, Soukup O. Conventional-Flow Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for Exploratory Bottom-Up Proteomic Analyses. Anal Chem. 2018 Apr 17;90(8):5381-5389

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS