Významná ocenění - rok 2017

Ocenění studentů

Bolzanova cena
Univerzita Karlova

 • PharmDr. Barbora Červinková, Ph.D. - doktorský studijní program Zdravotnická bioanalytika, obor Bioanalytická chemie
 • Školitel: prof. Solich, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu”

Cena Sanofi za farmacii (2. místo)    
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Lukáš Lochman - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická chemie
 • Školitel: doc. V. Nováková, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů”

Cena Sanofi za farmacii (3. místo)
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Miloslav Macháček - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační práce: “Studium nových fotosensitizérů ze skupiny ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění”

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových”

 • PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán”

Medaile města Hradec Králové    
Magistrát města Hradec Králové

 • Mgr. Lukáš Lochman - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická chemie
  Školitel: doc. V. Nováková, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
  Disertační práce: “Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů”
 • Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D. - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
  Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
  Disertační práce: “Studium nových fotosensitizérů ze skupiny ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění”
 • Mgr. Barbora Červinková, Ph.D. - doktorský studijní program Zdravotnická bioanalytika, obor Bioanalytická chemie
  Školitel: prof. Solich, Katedra analytické chemie
  Disertační práce: “Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu”

Nejlepší práce soutěže GSK contest v kategorii Očkování
Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline ve spolupráci se společností Proudly – soutěž pro studenty 3. - 5. ročníku vysokých škol s primárně farmaceutickým, medicínským a přírodovědným zaměřením se zadáním vytvořit kampaň pro veřejnost

 • Tým: Petr Domecký, Jan Hárovník a David Suchánek - studenti 4. ročníku magisterského studijního programu Farmacie
 • Projekt: „Očkování otevřeně“

Nejlepší poster (3. místo) 
21. kongres o ateroskleróze, Olomouc, pořádaný Českou společností pro aterosklerózu

 • Mgr. Barbora Vitverová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Disertační práce: “Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce”
 • Poster: “High soluble endoglin levels in combination with high fat diet induce the development of endothelial dysfunction in mouse aorta”

Best Poster Award
45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2017), Praha

 • Mgr. Martina Parmová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Šatínský, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Využití nanovlákenných sorbetů pro on-line extrakce v kapalinové chromatografii”
 • Poster: “Polyamide nanofibers as the sorbent for on-line SPE-HPLC determination of Bisphenol A in river water samples”

Best Poster Award
45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2017), Praha

 • Mgr. Jaroslav Jenčo - doktorský studijní program Zdravotnická bioanalytika, obor Bioanalytická chemie
 • Školitel: prof. Solich, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Bioanalytická studie vybraných markerů s využitím UHPLC-MS/MS”
 • Poster: “Chromatographic analysis of thiamine and its derivatives for routine diagnostics in whole blood”

Poster Award by RSC (The Royal Society of Chemistry) 
The 19th IUPAC International Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis (OMCOS19), Jižní Korea

 • Mgr. Zbyněk Brůža - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Pour, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů”
 • Poster: “Intramolecular Tsuji‑Trost Reaction: New Route to Highly Substituted Pyranones”

Nejlepší přednáška
VII Meeting of the Paul Ehrlich Euro-PhD Network, Vídeň

 • Mgr. Zuzana Rania Hrušková - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Pour, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Nové deriváty chinazolinu s biologickou aktivitou”
 • Přednáška: “Preparation of benzodiazines with bronchodilatory activity”

Nejlepší poster
21st International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques, Petrohrad, Rusko

 • Mgr. Kateřina Fikarová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Sklenářová, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Automatizace nových extrakčních a derivatizačních postupů pro farmaceutickou analýzu s použitím in-syringe analýzy a spojení se separací”
 • Poster: “Automated continuous in-syringe dispersive liquid-liquid extraction and back-extraction for the determination of nitrophenols in environmental samples”

Ervin sz. Kováts Student Poster Prize
Conference 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Veszprém, Maďarsko

 • Mgr. Hana Piskáčková - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Štěrbová, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Bioanalytické studie nových a potenciálních léčiv s využitím LC-MS”
 • Poster: “Development of an UHPLC-MS/MS method for analysis of a novel cardioprotective agent JAS-2 and its metabolite”

1. místo v kategorii “Vědecká fotografie” v soutěži Věda je krásná
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • Mgr. Miloslav Macháček, Ph.D. - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační práce: “Studium nových fotosensitizérů ze skupiny ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění”
 • Fotografie: “Ve stínu měsíce”

Ocenění zaměstnanců

Medaile Jana Evangelisty Purkyně 
Česká lékařská společnost

 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. - emeritní děkan, zakladatel Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, ocenění za celoživotní dílo

Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau 

 • PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Pamětní medaile Univerzity Pardubice
Univerzita Pardubice     

 • Ing. František Švec, Dr.Sc. - cena pro vědecké pracovníky za pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci školy
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

Nejlepší publikace v oblasti aterosklerózy za rok 2016/2017 (3. místo) 
21. kongres o ateroskleróze, Olomouc, pořádaný Českou společností pro aterosklerózu

 • Mgr. Kateřina Blažíčková, Ph.D.  
 • Pracoviště: Katedra biologických a lékařských věd
 • Publikace: Jezkova K, Rathouska J, Nemeckova I, Fikrova P, Dolezelova E, Varejckova M, Vitverova B, Tysonova K, Serwadczak A, Buczek E, Bernabeu C, Lopez-Novoa JM, Chlopicki S, Nachtigal P. High Levels of Soluble Endoglin Induce a Proinflammatory and Oxidative-Stress Phenotype Associated with Preserved NO-Dependent Vasodilatation in Aortas from Mice Fed a High-Fat Diet. J Vasc Res. 2016; 53(3-4):149-162.

Nejlepší publikace za rok 2017 – 1. místo v sekci Experimentální farmakologie 
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.,  Mgr. Alena Prašnická, Ph.D., Mgr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D., Mgr. Lucie Hyršová, prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra biologických a lékařských věd
 • Publikace: Dolezelova E, Prasnicka A, Cermanova J, Carazo A, Hyrsova L, Hroch M, Mokry J, Adamcova M, Mrkvicova A, Pavek P, Micuda S. Resveratrol modifies biliary secretion of cholephilic compounds in sham-operated and cholestatic rats. World J Gastroenterol. 2017 Nov 21; 23(43):7678-7692.

Nejlepší poster
11th World Congress of Polyphenols Applications, Vídeň

 • Mgr. Iveta Najmanová, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra biologických a lékařských věd
 • Poster: “Antihypertensive effects of quercetin metabolites”

Nejlepší poster
3rd International Conference on Natural Products Utilization, Bulharsko

 • PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra farmaceutické botaniky

Nejlepší poster
21. kongres o ateroskleróze, Olomouc, pořádaný Českou společností pro aterosklerózu

 • PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra biologických a lékařských věd
 • Poster: “Human soluble endoglin induces choleretic and hypocholesterolemic effect in transgenic mice”

Nejlepší poster
43. mezinárodní kongres dějin farmacie, pořádaný Mezinárodní společností pro dějiny farmacie a Sekcí dějin farmacie Polské farmaceutické společnosti, Varšava, Polsko

 • Mgr. Ladislav Svatoš, PharmDr. Jan Babica, Ph.D., Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
 • Pracoviště: České farmaceutické muzeum
 • Poster: “Lustgärtlein – Pharmaceutical and Botanical Manuscript from the 18th Century”

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS