Významná ocenění - rok 2016

Ocenění studentů

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy   
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových”

 • PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: doc. Mladěnka, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Screening nových látek chelatujících železo/měď - in vivo a in vitro studie”

Bolzanova cena 
Univerzita Karlova

 • Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D. - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku”

Cena Sanofi za farmacii (2. místo)
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Tomáš Smutný - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Pávek, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Novel approaches for development of in vitro liver cell models”        

Cena Dimitris N. Chorafas Prize
Weizmannův Institut

 • Mgr. Tomáš Smutný - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Pávek, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Novel approaches for development of in vitro liver cell models”

Cena ESPEN 2016 Travel Fellowship
Kongres Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu, Kodaň, Dánsko

 • Mgr. Anna Patková - doktorský studijní program Farmacie, obor Klinická a sociální farmacie
  Školitel: doc. Hronek, Katedra biologických a lékařských věd
  Disertační práce: “Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů – polytraumatu a gravidity”
 • Mgr. Věra Josková - doktorský studijní program Farmacie, obor Klinická a sociální farmacie
  Školitel: doc. Hronek, Katedra biologických a lékařských věd
  Disertační práce: “Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen”
  Abstrakt: “The effect of energy and nutritional substrate intake on their oxidation and the energy expenditure in polytrauma patients in ICU”

Nejlepší publikace za rok 2016 – 1. místo v sekci Experimentální farmakologie 
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • PharmDr. Lucie Hyršová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: doc. Trejtnar, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Nové aspekty funkce a regulace pregnanového X receptoru”
 • Článek: Hyrsova L, Smutny T, Carazo A, Moravcik S, Mandikova J, Trejtnar F, Gerbal-Chaloin S, Pavek P.: The pregnane X receptor down-regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) in human hepatocytes by competing for ("squelching") SRC-1 coactivator. Br J Pharmacol. 2016 May; 173(10):1703-1715.

Nejlepší publikace za rok 2016 – 1. místo v sekci Toxikologie 
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • Mgr. Tomáš Smutný - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Pávek, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Novel approaches for development of in vitro liver cell models”
 • Článek: Smutny T, Nova A, Drechslerová M, Carazo A, Hyrsova L, Hrušková ZR, Kuneš J, Pour M, Špulák M, Pavek P.: 2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline Derivatives: A New Class of Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists. J Med Chem. 2016, 59(10):4601-4610.

Nejlepší experimentální práce za rok 2016
Česká lékařská společnost JEP

 • Mgr. Tomáš Smutný - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Pávek, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Novel approaches for development of in vitro liver cell models”
 • Článek: Smutny T, Nova A, Drechslerová M, Carazo A, Hyrsova L, Hrušková ZR, Kuneš J, Pour M, Špulák M, Pavek P. 2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline Derivatives: A New Class of Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists. J Med Chem. 2016, 59(10):4601-4610.

Nejlepší poster
20. kongres o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně

 • Mgr. Barbora Vitverová  - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Disertační práce: “Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce”
 • Poster: “Changes of membrane and soluble endoglin levels as a possible biomarker of endothelial dysfunction”

Nejlepší poster (2. místo) 
10th International Conference on Packed Column SFC, Vídeň

 • Mgr. Veronika Pilařová  - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. L. Nováková, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy”
 • Poster: “Development and optimization of UHPSFC-MS method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum”

Nejlepší prezentace
Conference Trends in Natural Product Research: A Young Scientists Meeting of PSE and IUNG-PIB pod záštitou Phytochemical Society of Europe, Puława, Polsko

 • Mgr. Kateřina Breiterová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakognosie a toxikologie přírodních látek
 • Školitel: doc. Cahlíková, Katedra farmaceutické botaniky
 • Disertační práce: “Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii civilizačních onemocnění”
 • Přednáška: “Alkaloids from Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN (Amaryllidaceae) – Isolation and Biological Activity”

Nejlepší poster
Conference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016, Olomouc

 • Mgr. Veronika Pilařová  - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. L. Nováková, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy”
 • Poster: “Development and optimization of UHPSFC-MS method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum”

Nejlepší poster – hlavní cena v sekci Buněčná a molekulární farmakologie 
66. Farmakologické dny, Brno

 • Mgr. Daniela Číhalová, Ph.D. - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii”
 • Poster: “Palbociclib (PD0032991) reverses ABCB1 and ABCG2 transporter-mediated multidrug resistence”

Nejlepší poster – hlavní cena v sekci Experimentální farmakologie
66. Farmakologické dny, Brno

 • Mgr. Ondřej Martinec - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: doc. Červený, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce antiretrovirálních léčiv s membránovými transportéry”
 • Poster: “Optimization of in vitro and ex vivo methods to study role of drug transporters for intestinal absorption”

Ocenění zaměstnanců

Cena dr. Františka Ulricha   
Magistrát města Hradec Králové   

 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. - emeritní děkan, zakladatel Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, ocenění za celoživotní dílo

Medaile Eduarda Skarnitzla - za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání   
Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

 • prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
 • prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Pamětní stříbrná medaile Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice 
FChT Univerzita Pardubice      

 • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. – ocenění pro nejvýznamnější absolventy
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

Medaile města Hradec Králové - ocenění za prosazení myšlenky vytvoření společného sídla fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Magistrát města Hradec Králové

 • doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Cena ministra zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelům projektů podporovaných Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky:

 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 • PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra organické a bioorganické chemie a Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Projekt: „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“

CASSS Award for Outstanding Achievements in Separation Science / USA

 • Ing. František Švec, Dr.Sc. - cena pro vědecké pracovníky za pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci školy
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

Nejlepší publikace za rok 2016 – 1. místo v sekci Klinická farmakologie
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., a prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 • Pracoviště: Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra farmakologie a toxikologie
 • Článek: Soukup T, Nekvindova J, Dosedel M, Brtkova J, Toms J, Bastecka D, Bradna P, Vlcek J, Pavek P.: Methotrexate impact on radiographic progression in biologic-treated rheumatoid arthritis under clinical remission: A case report on monozygotic Caucasian twins. Int J Immunopathol Pharmacol. 2016 Dec; 29(4):790-795.

Best poster award (3. místo)
44th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2016), San Francisco, USA

 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie
 • Poster: “UHPSFC-MS/MS as a viable option in doping control analysis”

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS