Významná ocenění - rok 2015

Ocenění studentů

Cena Sanofi za farmacii (2. místo)
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Barbora Vaňásková (roz. Servusová) - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická chemie
 • Školitel: prof. M. Doležal, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
 • Disertační práce: “Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika. (příprava a stadium biologických vlastností)”

Cena Sanofi za farmacii (3. místo)
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Barbora Školová - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie 
 • Disertační práce: “Syntéza a studium analogů ceramide”

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových”               

 • Mgr. Barbora Školová - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Syntéza a studium analogů ceramide”

Medaile města Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové

 • Mgr. Barbora Školová - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie 
 • Disertační práce: “Syntéza a studium analogů ceramide”

Cena Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie (3. místo)  Česká společnost chemická

 • Kateřina Plachká - magisterský studijní program Farmacie, 4. ročník
 • Školitel: doc. L. Nováková, Katedra analytické chemie
 • Diplomová práce: “Vývoj a validace metody pro hodnocení tablet agomelatinu pomocí UHPSFC a UHPLC”
 • Projekt: “Optimalizace, validace a srovnání UHPSFC a UHPLC metod pro stanovení agomelatinu a jeho nečistot v tabletách”

Nejlepší publikace za rok 2015 – 1. místo v sekci Experimentální farmakologie
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • Daniela Číhalová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii”
 • Článek: Daniela Číhalová, Martina Čečková, Radim Kučera, Jiří Klimeš a František Štaud. Dinaciclib, a cyclin-dependent kinase inhibitor, is a substrate of human ABCB1 and ABCG2 and an inhibitor of human ABCC1 in vitro Biochem. Pharmacol. 2015 Dec 1;98(3):465-72. (IF 5.091)

Nejlepší poster – 2. místo v sekci Experimentální farmakologie
19. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, pod záštitou České společnosti pro aterosklerózu

 • Mgr. Kateřina Ježková - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Disertační práce: “Vztah tkáňového a solubilního endoglinu k endotelové dysfunkci a možnosti jejich ovlivnění”
 • Poster: “Effect of high fat diet on aorta from mice overexpressing soluble endoglin”

Nejlepší poster
Flow Analysis XIII, Praha

 • Mgr. Lucie Zelená - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmaceutická analýza
 • Školitel: doc. Sklenářová, Katedra analytické chemie
 • Disertační práce: “Sequential injection analysis capability in automation of analytical processes”
 • Poster: “Testing of carbon nanotubes as a sorbent for fully automated SPE procedure using metsulfuron methyl as a target analyte”

Ocenění zaměstnanců

Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau 

 • doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

“TOP 40 under 40”
časopis The Analytical Scientist

 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. – zařazení mezi 40 nejvlivnějších vědců v analytické chemii mladších 40 let
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

High Quality UK Monography Award

 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie
 • Kniha: “Modern HPLC separation in theory and practice”

Přijetí do programu ProFil
tři berlínské univerzity (Technical University of Berlin, Humboldt University of Berlin and Free University of Berlin)

 • Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D. - a joint program for highly qualified female scientists on their way to professorship
 • Pracoviště: Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Nejlepší publikace roku 2015 v kategorii nad 35 let
Česká revmatologická společnost

 • PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., a prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra farmakologie a toxikologie
 • Článek: Tomáš Soukup, Martin Doseděl, Petr Pávek, Jana Nekvindová, Ivan Barvík, Iva Bubancová, Petr Bradna, Aleš Kuběna, Alex Carazo, Tomáš Veleta a Jiří Vlček. The impact of C677T and A1298C MTHFR polymorphisms on methotrexate therapeutic response in East Bohemian region rheumatoid arthritis patients. Rheumatol Int. 2015 Jul; 35(7):1149-1161.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS