Významná ocenění - rok 2014

Ocenění studentů

Cena Sanofi za farmacii (2. místo)
Francouzské velvyslanectví v ČR

 • Mgr. Eliška Potůčková - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační práce: “Studium antiproliferačních účinků nových chelátorů železa”

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových”

 • Mgr. Eliška Potůčková - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační práce: “Studium antiproliferačních účinků nových chelátorů železa”

Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci 
Magistrát města Hradec Králové

 • Mgr. Anna Jirkovská, Ph.D. et Ph.D. - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační práce: “Kardiotoxicita protinádorových léčiv: Studium molekulárních mechanizmů a možnost”

Nejlepší publikace za rok 2014
Česká společnost pro aterosklerózu

 • PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ježková - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Nachtigal, Katedra biologických a lékařských věd
 • Článek: Rathouska J, Jezkova K, Nemeckova I, Zemankova L, Varejckova M, Nachtigal P. Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherogenesis in apoE-deficient mice. Histology and Histopathology, 2015 Feb; 30(2):233-44.

Nejlepší publikace za rok 2014 – 1. místo v sekci Toxikologie
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • Mgr. Hana Jansová - doktorský studijní program Biochemie, obor Patobiochemie a xenobiochemie
 • Školitel: prof. Šimůnek, Katedra biochemických věd
 • Disertační přáce: “Studium možností farmakologické ochrany srdečních buněk před oxidačním stresem a antracyklinovými cytostatiky”
 • Článek: Jansová H, Macháček M, Wang Q, Hašková P, Jirkovská A, Potůčková E, Kielar F, Franz KJ, Simůnek T. Comparison of various iron chelators and prochelators as protective agents against cardiomyocyte oxidative injury. Free Radic Biol Med. 2014 Sep; 74:210-21).

Nejlepší publikace za rok 2014 – 1. místo v sekci Experimentální farmakologie
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • Mgr. Zuzana Ptáčková (roz. Neumanová) - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku”
 • Článek: Neumanova Z, Cerveny L, Ceckova M, Staud F. Interactions of tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and ABCC2; role in transport across the placenta. AIDS. 2014 Jan 2;28(1):9-17).

Nejlepší publikace za rok 2014 - zvlášní ocenění
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 • Mgr. Tomáš Smutný - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Pávek, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Novel approaches for development of in vitro liver cell models”
 • Článek: Smutny T, Bitman M, Urban M, Dubecka M, Vrzal R, Dvorak Z, Pavek P.U0126, a mitogen-activated protein kinase kinase 1 and 2 (MEK1 and 2) inhibitor, selectively up-regulates main isoforms of CYP3A subfamily via a pregnane X receptor (PXR) in HepG2 cells. Arch Toxicol. 2014 Dec;88(12):2243-59.

Nejlepší poster
XIX. International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA), Fukuoka, Kjúšú, Japonsko

 • Mgr. Oxana Zahálková – studentka magisterského studijního programu Farmacie
 • Poster s výsledky výzkumu v oblasti elektrochemických senzorů, který realizovala v rámci pobytu Erasmus na Univerzitě v Goteborgu ve Švédsku
 • Školitel: doc. Matysová, Katedra analytické chemie
 • Diplomová práce: “Carbon fiber microelectrodes modified with electrodeposited platinum and their application for the detection of nitric oxide on single cells”

Cena editora časopisu Food & Function pro mladé výzkumníky
Conference of Society for Free Radical Research, Paris

 • Mgr. Iveta Najmanová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: doc. Mladěnka, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Vliv polyfenolických látek na hladký cevní sval”
 • Poster: “Vasodilatory activity of human quercetin metabolites”

Nejlepší poster
Skin Forum 14th Annual Meeting – Percutaneous penetration measurement, modulation and modelling, The International Association for Pharmaceutical Technology

 • Mgr. Barbora Školová - doktorský studijní program Organická chemie, obor Bioorganická chemie
 • Školitel: prof. Vávrová, Katedra organické a bioorganické chemie
 • Disertační práce: “Syntéza a studium analogů ceramide”
 • Poster: “Use of Perdeuterated Ceramides in the Study of Model Stratum Corneum Lipid Membranes”

ABC2014 Young investigator award
Conference "5th FEBS Special Meeting: ATP-Binding Cassette (ABC) Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic Diseases", Innsbruck

 • Mgr. Daniela Číhalová - doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii”
 • Poster: “Flavopiridol (alvocidib), a cyclin-dependent kinase inhibitor, displays modulatory activity of ABC transporters and synergistically potentiates the cytotoxic effect of daunorubicin and topotecan in cancer cell lines in vitro”

ABC2014 Student Fellowship
Conference "5th FEBS Special Meeting: ATP-Binding Cassette (ABC) Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic Diseases", Innsbruck

 • Mgr. Zuzana Neumanová – doktorský studijní program Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie
 • Školitel: prof. Štaud, Katedra farmakologie a toxikologie
 • Disertační práce: “Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku”
 • Abstrakt: “Effect of drug efflux transporters ABCB1 and ABCG2 on the passage of abacavir across dually perfused rat placenta”

Ocenění zaměstnanců

Stříbrná medaile UK 
Univerzita Karlova  

 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.     - emeritní děkan, ocenění za osmileté působení v čele fakulty
 • Pracoviště: Katedra organické a bioorganické chemie

Setkání s nositeli Nobelovy ceny v oboru medicína/ fyziologie v Lindau

 • doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra farmakologie a toxikologie

Cena za nejlepší přednášku
XIX. International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA), Fukuoka, Kjúšú, Japonsko

 • dr. Warunya Boonjob – postdoktorandka Katedry analytické chemie
 • Přednáška: “Sequential injection into renewable bead sorbent materials for solid-phase extraction with direct coupling of liquid chromatography to tandem electrospray mass spectrometry”

JAFIA Award for Young Researchers
Japanese Association for FIA, Japan Society for Analytical Chemistry (JAFIA) - ocenění za významné objevy a dlouhodobý přínos k rozvoji průtokových analytických metod

 • PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. 
 • Dr. Burkhard Horstkotte
 • Pracoviště: Katedra analytické chemie

Nejlepší poster
1st International Congress: from drug discovery to drug delivery

 • Dr. Georgios Paraskevopoulos
 • Pracoviště: Katedra farmaceutické technologie
 • Poster: “Nitro-substituted salicylanilides: maintaining antitubercular activity while reducing toxicity”

Cena společnosti SFRR pro mimořádný vědecký výsledek v oblasti výzkumu volných radikálů
Conference of Society for Free Radical Research, Paris

 • doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D., Mgr. Michal Říha, prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
 • Pracoviště: Katedra farmakologie a toxikologie
 • Poster: “The relationship of oxidative stress markers and parameters of myocardial function in a rat model of cardiotoxicity”

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS