Profesorské řízení

doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Uchazeč:doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
docent Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:15.10.2013
Pokračování řízení:11.03.2014
Profesorská přednáška:Regulace exprese biotransformačních enzymů – klinické aspekty a význam ve vývoji léčiv
11.03.2014
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 11.03.2014
Vystoupení před VR UK:29.05.2014
Jmenování:19.09.2014

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS