Profesorské řízení

doc. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.

Uchazeč:doc. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
vedoucí Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Obor:Analytická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:06.11.2015
Pokračování řízení:08.12.2015
Profesorská přednáška:Pokročilé metódy kapilarnej elektroforézy vo farmaceutickej a biomedicinskej analyze
08.03.2016
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 08.03.2016
Vystoupení před VR UK:20.10.2016
Jmenování:19.06.2017

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS