Profesorské řízení

doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Uchazeč:doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
docent katedry farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty UK
Obor:Farmakognozie, MŠMT 29 593/2011-M3
Zahájení řízení:18.10.2011
Pokračování řízení:13.12.2011
Profesorská přednáška:Látky přírodního původu a perspektiva jejich využití v prevenci a terapii Alzheimerovy choroby
06.03.2012
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 06.03.2012
Vystoupení před VR UK:04.10.2012
Jmenování:16.11.2012

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS