Profesorské řízení

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Uchazeč:doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
docent Katedry chemie PřF UHK
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:09.11.2017
Pokračování řízení:12.12.2018
Profesorská přednáška:Reaktivátory cholinesteras a perspektiva jejich využití při intoxikacích organofosforovými sloučeninami
12.06.2018
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 12.06.2018
Vystoupení před VR UK:13.12.2018
Jmenování:23.05.2019

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS