Profesorské řízení

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Uchazeč:doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
docent Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:08.11.2019
Pokračování řízení:10.12.2019
Profesorská přednáška:Mechanismy ledvinné eliminace léčiv a možnosti jejich preklinické predikce
10.03.2020
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 10.03.2020
Vystoupení před VR UK:25.06.2020
Jmenování:15.12.2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS