Habilitační řízení

PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
odborná asistentka katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK
Obor:Farmaceutická technologie, MŠMT 29 593/2011-M3
Zahájení řízení:21.03.2010
Pokračování řízení:19.10.2010
Obhajoba habilitační práce:Vlastnosti očních přípravků
07.12.2010
Habilitační přednáška:Současný stav a perspektivy očních přípravků
07.12.2010
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 07.12.2010
Jmenování:01.05.2011

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS