Habilitační řízení

PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:09.09.2014
Pokračování řízení:14.10.2014
Obhajoba habilitační práce:Studium strukturních a fotofyzikálních aspektů azaftalocyaninů se zaměřením na jejich senzorické vlastnosti
09.12.2014
Habilitační přednáška:Fluorescenční senzory pro biologicky relevantní analyty
09.12.2014
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 09.12.2014
Jmenování:01.03.2015

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS