Habilitační řízení

PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
odborný asistent katedry biochemických věd Farmaceutické fakulty UK
Obor:Biochemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:26.02.2008
Pokračování řízení:20.05.2008
Obhajoba habilitační práce:Studium látek chelatujících železo pro prevenci poškození myokardu oxidačním stresem a antracyklinovými cytostatiky
21.10.2008
Habilitační přednáška:Programovaná buněčná smrt jako žádoucí i nežádoucí cíl působení léčiv
21.10.2008
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 21.10.2008
Jmenování:01.02.2009

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS