Habilitační řízení

PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.

Uchazeč:PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
odborný asistent Katedry farmakognosie, FaF UK
Obor:Farmakognosie, NAU-518/2018-9
Zahájení řízení:06.09.2019
Pokračování řízení:08.10.2019
Obhajoba habilitační práce:"Přírodní látky - potenciální zdroje a biologická aktivita".
10.12.2019
Habilitační přednáška:„Látky přírodního původu v léčbě nádorových onemocnění“.
10.12.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 24.02.2020
Jmenování:01.03.2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS