Habilitační řízení

Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.

Uchazeč:Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.
odborný asistent Katedry chemie PřF HK úvazek 0,31, Výzkumný a vývojový pracovník, FN HK - Centrum biomedicínského výzkumu -úvazek 0,79
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:11.06.2019
Pokračování řízení:11.06.2019
Obhajoba habilitační práce:"Počítačové metody návrhu a analýzy vybraných bioaktivních látek určených pro léčbu".
08.10.2019
Habilitační přednáška:"Výzkum a vývoj léčiv neurodegenerativních onemocnění s využitím počítačových technologií".
08.10.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 16.12.2019
Jmenování:01.01.2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS