Habilitační řízení

PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:15.09.2014
Pokračování řízení:14.10.2014
Obhajoba habilitační práce:Využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů a silikagelu ve farmaceutické analýze
09.12.2014
Habilitační přednáška:Alternativní stacionární fáze využívané v analýze biologicky aktivních látek
09.12.2014
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 09.12.2014
Jmenování:01.03.2015

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS