Habilitační řízení

PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:15.10.2013
Pokračování řízení:10.12.2013
Obhajoba habilitační práce:Katecholaminový model srdečního poškození a možnosti jeho ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty železa
10.12.2013
Habilitační přednáška:Současné klinické užití chelátorů železa a jejich další účinky ve stadiu experimentu
10.12.2013
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 10.12.2013
Jmenování:01.04.2014

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS