Habilitační řízení

PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
odborný asistent katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:23.10.2007
Pokračování řízení:26.02.2008
Obhajoba habilitační práce:Interakce léčiv s transportéry a nukleárními receptory
20.05.2008
Habilitační přednáška:Genová regulace faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv nové poznatky a význam pro preklinické testování nových léčiv
20.05.2008
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 20.05.2008
Jmenování:01.10.2008

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS