Habilitační řízení

PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
odborný asistent Katedry analytické chemie, FaF UK
Obor:Analytická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:25.01.2019
Pokračování řízení:12.03.2019
Obhajoba habilitační práce:„Vývojové trendy v sekvenční injekční chromatografii“.
10.06.2019
Habilitační přednáška:„Stacionární fáze pro separace v průtokových metodách“.
10.06.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 16.09.2019
Jmenování:01.10.2019

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS