Habilitační řízení

PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:15.10.2013
Pokračování řízení:10.12.2013
Obhajoba habilitační práce:Biologicky aktivní látky na bázi dusíkatých heterocyklů
10.12.2013
Habilitační přednáška:Nukleové kyseliny a jejich analogy nebo deriváty jako terapeutika
10.12.2013
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 10.12.2013
Jmenování:01.04.2014

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS